Otwórz menu główne

Okres ochronny – ustalony przepisami okres, podczas którego nie wolno na dany gatunek zwierzęcia polować, zabijać go, płoszyć, niszczyć gniazd. Zwykle okresy ochronne obejmują okres rozmnażania się danego gatunku. Każdy gatunek ma inny okres ochronny. Okresy ochronne dotyczą przede wszystkim zwierząt łownych (ssaki i ptaki) i ryb[1].

Przepisy ustalające okresy ochronneEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. nr 48, poz. 459)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1806)
  • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego[2]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Łowiectwo – kurs Opiekuna Przyrody PTTK, materiały szkoleniowe Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. 2007. [dostęp 2009-02-29].
  2. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego (pdf)