Zwierzęta łowne

gatunki dzikich zwierząt będące przedmiotem polowania i odłowów dokonywanych przez człowieka

Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej.

Sarna – koza z koźlęciem
Samiec kaczki krzyżówki
Jenot

Zgodnie z art. 2. prawa łowieckiego "zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa"[1].

Do zwierząt łownych w Polsce zaliczana jest[2]:

zwierzyna gruba:

zwierzyna drobna (ssaki łowne oraz ptactwo):

w tym ptactwo:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683).
  2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 433).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1484).

BibliografiaEdytuj

  1. Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN (edycja 2009). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-61492-04-7.