Oleśniccy herbu Radwan

Oleśniccy herbu Radwan – polska rodzina szlachecka.

Herb Radwan

Oleśniccy herbu Radwan pisali się z Oleśnik w pow. lubelskim. Często osoby z tej rodziny błędnie przypisywane były do rodziny pieczętującej się herbem Dębno.

Pierwszymi znanymi ich przedstawicielami byli: Jan Michnowicz z Rodecznicy (obecnie Radecznica) i Oleśnik oraz jego brat Jakub z Oleśnik, żyjący w poł. XV wieku. Oleśniccy osiągnęli znaczącą pozycję materialną, m. in. dzięki piastowaniu urzędów żupników bocheńskich oraz koligacjom za znaczącymi rodzinami małopolskimi.

Posiadali liczne dobra, m. in.: Barchaczów, Ciotusza Stara (Citusza), Dzierążnia, Krynice (Stare i Nowe), Krynicka Wola, Łabunie (Łabuń), Wólka Łabuńska (Wola Łabuńska), Jatułty, Kolonia Łubinstok, Łabuńki, Hruszów (Ruszów), Niemirów, Niemirówek, Oleśniki, Polanów, Radecznica (Rodecznica), Tarnawatka, Wierzbie, Werechranie (Wierzchrachanie), Wieprzowe Jezioro, Pańków, w woj. lubelskim i bełskim oraz ziemi chełmskiej i  Będkowice, Czechów, Głupczów, Lipniki, Damianice, Niezwojowice, Racławice, Solcza oraz Turów, w woj. krakowskim.

Byli spokrewnieni m. in. z: Glińskimi herbu Rawicz, Odrowążami herbu wł., Szczepanowskimi herbu Gryf, Zamojskimi herbu Jelita, Cieciszowskimi herbu Pierzchała, Dulskimi herbu Przeginia, Jaksmanickimi herbu Leliwa, Drohojowskimi herbu Korczak, Podfilipskimi herbu Ciołek, Mrozowickimi herbu Prus III oraz Bełżeckimi herbu Jastrzębiec.

Przedstawiciele roduEdytuj

  • Andrzej Oleśnicki (ok. 1570- po 1604) – żupnik bocheński, podstarości i sędzia grodzki chęciński
  • Jan Oleśnicki (ok. 1470- 1541) – sędzia ziemski bełski, podżupek bocheński
  • Marcin Łukasz Oleśnicki (ok. 1615- po 1669) – dworzanin królewski, rotmistrz królewski, stolnik drohicki, elektor 1669
  • Marek Oleśnicki (ok. 1580- 1639) – pisarz i sędzia ziemski bełski
  • Sebastian Oleśnicki (ok. 1460-1521) – ksiądz, kustosz kielecki, kanonik krakowski

BibliografiaEdytuj

  • Kasper Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, Lipsk 1841, s. 82-83.
  • Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 299.
  • Jacek Pielas, Oleśniccy herbu Radwan a Zamojscy w XVI-XVII wieku, [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, t. I. Lublin 2009.
  • Jacek Pielas, Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł, Kórnik 1992, 12, 135, 214, 265, 324.