Oogamia – sposób rozmnażania płciowego będący jednym z rodzajów gametangiogamii. Polega na tym, że dwa gametangia (plemnia i rodnia) łączą się z sobą za pomocą specjalnego mostka kopulacyjnego zwanego włostkiem. Przez mostek ten z plemni do lęgni przepływa protoplast wraz z jądrami. Powstaje dwujądrowa oospora. Ten typ rozmnażania występuje np. u grzybów należących do klasy lęgniowców (Oomycota)[1][2].

Schemat oogamii

W niektórych opracowaniach oogamią nazywa się najbardziej zaawansowaną ewolucyjnie formę anizogamii zwanej też heterogamią, w której komórka jajowa jest większa i nieruchoma, a plemnik dużo mniejszy i ruchomy. W tym rozumieniu oogamia jest odmiana gametogamii i jest to najpowszechniej występujący w przyrodzie typ rozmnażania[3][4]. Tak więc termin oogamia dotyczy dwóch różnych form rozmnażania płciowego.

PrzypisyEdytuj

  1. Janusz Błaszkowski, Mariusz Tadych, Tadeusz Madej, Przewodnik do ćwiczeń z fitopatologii, Szczecin: Wyd AR w Szczecinie, 1999, ISBN 83-87327-23-9
  2. Edmund Malinowski: Anatomia roślin. Warszawa: PWN, 1966.
  3. Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1996. ISBN 83-01-12060-6.
  4. Ewa. Pyłka-Gutowska: Biologia. Warszawa: "Oświata", 2002, s. 94-95. ISBN 83-85394-92-3.