Opiekun medyczny

Opiekun medyczny – osoba zajmująca się zawodowo zaspokajaniem potrzeb bio-psycho-społecznych chorych. Zawód jest zawodem medycznym[1], wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 532102.

Kwalifikacje zawodoweEdytuj

Osoby wykonujące zawód opiekuna medycznego są włączone w system opieki zdrowotnej w Polsce, a ich zawód polega na pielęgnacji i zaspokajaniu podstawowych potrzeb pacjenta. Ponieważ opiekunowie medyczni stykają się w swojej pracy zawodowej bezpośrednio z pacjentami, odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Zakres kompetencji opiekuna medycznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych[2]. Aby zdobyć kwalifikacje zawodowe należy ukończyć roczną szkołę policealną lub też kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy prowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Cele kształcenia w zawodzieEdytuj

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
  5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Organizacje zawodoweEdytuj

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych[3].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. http://opiekunmedyczny.org/wp-content/uploads/2019/10/Odp.-do-OSOM-ws.-potwierdzenia-i%C5%BC-OM-jest-zawodem-medycznym-1.pdf
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. nr 204, poz. 204)
  3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, www.opiekunmedyczny.org [dostęp 2018-07-31] (pol.).