Orioniści

katolickie zgromadzenie zakonne

Orioniści, Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Parvum Opus Divinae Providentiae (Filii Divinae Providentiae, FDP) – katolickie zgromadzenie zakonne założone przez ks. Alojzego Orione w 1893 r. w Tortonie we Włoszech, z siedzibą władz generalnych w Rzymie.

Orioniści
Dewiza: Instaurare omnia in Christo (Odnowić wszystko w Chrystusie)
Pełna nazwa

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności

Nazwa łacińska

Parvum Opus Divinae Providentiae

Skrót zakonny

FDP

Wyznanie

katolickie

Kościół

rzymskokatolicki

Założyciel

ks. Alojzy Orione

Data założenia

1893

Przełożony

ks. Tarcísio Gregório Vieira[1] FDP

Liczba członków

1023 (2006)

Strona internetowa
Alojzy Orione – zewnętrzna ściana Domu Pomocy w Kole.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum prowadzone przez księży Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej.
Park przy placówce znajdującej się przy ul. Barskiej w Warszawie.
Dom Pomocy Sióstr Orionistek w Kole.

Historia edytuj

Zgromadzenie zakonne orionistów zostało założone w 1893 r. w Tortonie we Włoszech, a erygowane formalnie w 1914 r.

Pierwsze placówki poza terytorium Włoch powstały w Ameryce Południowej w 1914 r. W Polsce została założona w 1923 r. w Zduńskiej Woli. W 1940 r. została utworzona samodzielna prowincja polska.

W 1915 r. powstało żeńskie zgromadzenie orionistek, czyli Zgromadzenie Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Congregatio Parvarum Missionariarum a Misericordia – SMM). W Polsce zostało założone w 1932 r. Siedziba władz głównych sióstr orionistek znajduje się w Rzymie, a siedziba prowincji polskiej w Zalesiu Górnym.

W 1954 r. zgromadzenie orionistów zatwierdził papież Pius XII.

Orioniści maja ok. 1124 członków, a w tym 572 kapłanów, którzy są skupieni w 115 domach[2].

Cele edytuj

Zgromadzenie ma na celu pracę wśród ubogich, bezdomnych i odtrąconych przez społeczeństwo. Prowadzi ono także działalność wychowawczą i misyjną.

Kochać, modlić się, wychowywać sieroty i wyrzutki społeczeństwa do cnoty i pracy, cierpieć i poświęcać się z Chrystusem – to stanowi cel życia. Największym zatem przywilejem jest służba ubogim i odrzuconym” – ks. Alojzy Orione[3].

edytuj

Logo Orionistów to czerwony krzyż na białym tle, otoczony promieniami i napisem po łacinie „Instaurare omnia In Christo” (Odnowić wszystko w Chrystusie). Ks. Orione o motcie zawartym w logu powiedział, że: „To motto stało się naszą pieczęcią, ma być drukowane w nagłówku naszych pism i listów czerwonymi literami oraz na białych flagach, które mają ozdabiać i powiewać w domach Boskiej Opatrzności w dniach największych świąt”.

Święci i błogosławieni Rodziny Oriońskiej edytuj

  • Ks. Alojzy Orione (1872-1940) – niósł pomoc duchową i materialną potrzebującym i opuszczonym. Założyciel Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, a także Sióstr Sakramentek Niewidomych. Jego kanonizacja nastąpiła 16 maja 2004 r. W czasie mszy św. na placu św. Piotra Papież Jan Paweł II powiedział: „ten pokorny syn brukarza głosił, że tylko miłość zbawi świat".
  • Ks. Franciszek Drzewiecki (1908-1942) – kapłan zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau 13 września 1942 r., w wieku 34 lat. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r.

Znani z Rodziny Oriońskiej edytuj

Domy prowincji polskiej edytuj

Placówki księży orionistów na świecie edytuj

[potrzebny przypis]

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro edytuj

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro (zał. 2007 r.) – działa na rzecz: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonym społecznie. Fundacja powstała z natchnienia słowami św. Alojzego Orione, który wzywał: „Czyńcie dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy i nikomu”. Fundacja prowadzi ponad 40 projektów specjalnych, ratując życie, lecząc oraz głosząc Dobra Nowinę najuboższym, wyrzuconym na margines społeczny, chorym, bezdomnym i sierotom. Prowadzi również projekty misyjne.

Przypisy edytuj

  1. P. Tarcísio Gregório Vieira. Don Onione. [dostęp 2019-05-07]. (wł.).
  2. dane z 2000 r. – Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2004, t. 20, s. 11-12, ISBN 83-01-13357-0 t. 1-30, ISBN 83-01-13443-7 t. 5
  3. Alojzy Orione, W imię Boskiej Opatrzności. Najpiękniejsze stronice, Apostolicum, Ząbki 1998, ISBN 83-7031-146-6

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj