Orley, Orlej, Las Orlej – kompleks leśny, na północno-zachodnich stokach Wielkiej Góry w południowej części wsi Zalas, pomiędzy przysiółkiem Sanki Głuchówki, a na zachodzie, drogą z Zalasu do Brodeł na Garbie Tenczyńskim w Rudniańskim Parku Krajobrazowym.

Orley

Północno wschodnia część lasu dochodzi do wzgórza Zalaska, a południowa opada do Doliny Wrzosy.

Dawny kamieniołomEdytuj

 
Byłe budynki dawnego kamieniołomu
 
Wyrobisko kamieniołomu „Orlej” w rezerwacie przyrody „Dolina Potoku Rudno”

We wschodniej części lasu znajduje się były kamieniołom porfirów, powstały w 1932, a eksploatowany do 1966. Eksploatację rozpoczęto w dwóch łomach (Orley i Głuchówki), które po II wojnie światowej połączono. Wyrobisko stanowi fragment zuskokowanej i zerodowanej lakkolitowej intruzji subwulkanicznej. Eksploatowany porfir charakteryzuje czerwona barwa, zbita tekstura, porfirowa struktura. W kamieniołomie występują dwa systemy spękań ciosowych – stożkowy i obwodowy.

Od lat 50. XX w. istniała tutaj do tego czasu towarowa kolej wąskotorowa o długości około 12 km prowadziła do stacji w Okleśnej, na której istniała rampa, gdzie następował przeładunek kamienia na wagony normalnotorowe. Obecnie fragmentami byłej linii do Orley, wytyczono szlak rowerowy.

Szlaki roweroweEdytuj

BibliografiaEdytuj