Orogeneza bajkalska

Orogeneza bajkalskaruchy górotwórcze z przełomu proterozoiku i paleozoiku. Miały one miejsce w Azji, głównie na terenach otaczających Bajkał. Doprowadziły do powstania gór zwanych Bajkalidami.