Osady klastyczne

Osady klastyczne (osady okruchowe) – osady składające się z nagromadzonych różnej wielkości okruchów minerałów i skał, które wcześniej uległy erozji.

Wśród osadów klastycznych rozróżnia się osady:

  • hydroklastyczne – powstałe w wyniku działalności wód,
  • krioklastyczne – powstałe w wyniku działalności lodowców,
  • anemoklastyczne – powstałe w wyniku działalności powietrza,
  • piroklastyczne – powstałe w wyniku działalności wulkanów.

Do osadów klastycznych należą piaskowce i zlepieńce, powstałe z piasku i żwiru w procesie diagenezy oraz utwory powstające współcześnie: piaski, żwiry.