Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne – informacja opracowana przez odpowiednie Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB na temat wystąpienia lub ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji hydrologicznych i przekazywana do centralnych i wojewódzkich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Ostrzeżenie hydrologiczne wydaje się w skali 3-stopniowej z maksymalnym czasem wyprzedzenia wynoszącym 2 dni, w zależności od rodzaju zagrożenia.

Przez ostrzeżenie hydrologiczne w szerokim znaczeniu należy rozumieć:

1.) informację o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym

2.) ostrzeżenie hydrologiczne

3.) komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej wydawany w stanie zagrożenia hydrologicznego lub alarmu hydrologicznego - informacja hydrologiczna opisująca bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną w osłanianej zlewni wydawana co 6 godzin (stan zagrożenia hydrologicznego) lub co 3 godziny (stan alarmu hydrologicznego).

Decyzje o wydaniu ostrzeżenia hydrologicznego, podobnie jak w przypadku zmiany oraz odwołania ostrzeżenia hydrologicznego, podejmuje, po analizie aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, dyżurny synoptyk hydrolog odpowiedniego oddziału IMGW-PIB. W ostrzeżeniu zawierają się informację o rodzaju ostrzeżenia, stopniu zagrożenia hydrologicznego, prognozowanych zjawiskach, czasie, obszarze, przebiegu i prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska. Ostrzeżenia hydrologiczne są wysyłane e-mailem i SMS-em do odpowiednich podmiotów (administracji publicznej, straży pożarnej oraz zainteresowanych firm i instytucji).

BibliografiaEdytuj

Michał Ceran, Kamila Głowinkowska, Andrzej Hański, Alicja Kańska, Małgorzata Klejna, Magdalena Korcz, Beata Kowalska, Judyta Lasek, Agnieszka Malota, Magda Mielke, Jerzy Niedbała, Emilia Piskalska, Magdalena Retman, Tomasz Rogowski, Marek Soliwoda i inni: Słownik tematyczny pojęć stosowanych w prognozach hydrologicznych. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 43-56, seria: HYDROLOGICZNA OSŁONA KRAJU. ISBN 978-83-61102-91-5. (pol.)

Zobacz teżEdytuj