Pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe - ogłasza odpowiednia władza samorządowa (w zależności od obszaru: prezydent miasta, burmistrz, wójt, starosta, wojewoda), gdy poziom lustra wody (zazwyczaj rzeki) wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi lub istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Poziom wody na Wiśle w Warszawie w dniach 2026 maja 2010. Stan ostrzegawczy oznaczony jest kolorem brązowym.

Pogotowie przeciwpowodziowe wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem gotowości działania służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom powodzi. Stosuje się również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego wiąże się z ogłoszeniem przez IMGW-PIB stanu zagrożenia hydrologicznego, choć nie jest z nim równoważne.

Stan zagrożenia hydrologicznego - jest on ogłaszany przez IMGW-PIB w przypadku wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem co najmniej jednej z następujących sytuacji:

  • przekroczenie stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową, na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez IMGW-PIB,
  • wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie,
  • wystąpienie niebezpiecznego opadu, mogącego spowodować przekroczenie stanów ostrzegawczych,
  • wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza, mogącego spowodować cofkę z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

BibliografiaEdytuj

  • Michał Ceran, Kamila Głowinkowska, Andrzej Hański, Alicja Kańska, Małgorzata Klejna, Magdalena Korcz, Beata Kowalska, Judyta Lasek, Agnieszka Malota, Magda Mielke, Jerzy Niedbała, Emilia Piskalska, Magdalena Retman, Tomasz Rogowski, Marek Soliwoda i inni: Słownik tematyczny pojęć stosowanych w prognozach hydrologicznych. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 46, seria: HYDROLOGICZNA OSŁONA KRAJU. ISBN 978-83-61102-91-5. (pol.)
  • Powódź w obliczu zagrożenia. Wydział Analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 2013, s. 5-7. (pol.)

Zobacz teżEdytuj