Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.

Zatoka morska Għajn Tuffieħa Bay na Malcie
Zatoka Biskajska na zdjęciu satelitarnym

Zatoka w nawigacji morskiej Edytuj

Polskie słowo „zatoka” jest bardzo mało precyzyjne dla żeglugi, ponieważ jest stosowane bez względu na właściwości i wielkość akwenu. To samo określenie stosuje się dla Zatoki Perskiej będącej z punktu widzenia hydrologii oddzielnym morzem śródlądowym, jak i dla Zatoki Biskajskiej, która jest stosunkowo niewielkim wcięciem w linii brzegowej. Z powodów historycznych język polski nie wykształcił odpowiednich określeń, dlatego w praktyce w nawigacji morskiej stosuje się precyzyjne określenia angielskie:

  • bight – zatoka między dwoma przylądkami, płytkowodna i niezbyt głęboko wcięta w ląd (np. Bight of BonnyZatoka Bonny)
  • gulf – część oceanu lub morza dowolnie głęboko wcięta w ląd, swobodnie wymieniająca wody z główną częścią akwenu (np. Gulf of MexicoZatoka Meksykańska)
  • bay – niewielka zatoka wyraźnie oddzielona od otwartego morza przylądkami i/lub wyspami (np. Gdańsk BayZatoka Gdańska)
  • cove – niewielka zatoka, wgięcie linii brzegowej, najczęściej o stromych i urwistych brzegach, z wąskim wyjściem (np. Anzac CoveZatoka Anzac)
  • sound – wąska zatoka lub cieśnina łącząca sąsiednie obszary wodne o odmiennym reżimie hydrologicznym (np. Prince William SoundZatoka Księcia Williama)
  • creekestuarium rzeki lub strumienia wpadającego do morza (np. Wootton Creek)
  • inlet – wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd (np. Burrard Inlet)

Należy mieć na uwadze, że tradycyjne nazwy części zatok mogą nie odpowiadać powyższej klasyfikacji lub występować w różnych źródłach pod różnymi nazwami (np. Gulf of OmanOman Sound, Mould InletMould Bay).

Zatoki morskie świata Edytuj

Zobacz też Edytuj