Otwór owalny (czaszka)

Otwór owalny (łac. foramen ovale) — mały otwór w środkowym dole czaszki położony wewnątrz kości klinowej.

Podstawa czaszki widok od mózgowia. Otwór owalny położony w kości klinowej (kolor żółty) widoczny w środkowej części rysunku. Zaznaczony na rysunku (wokół otworu) For. ovale.

Topografia i zawartośćEdytuj

Otwór położony jest w skrzydle większym kości klinowej nieco do tyłu i do boku od otworu okrągłego. Do tyłu i ku bokowi od otworu owalnego znajduje się otwór kolcowy. Jest on większy od o. okrągłego i kolcowego. Łączy on środkowy dół czaszki z dołem podskroniowym. Zawiera nerw żuchwowy (V3) – trzecią gałąź n. trójdzielnego. Wokół otworu owalnego znajduje się skupisko naczyń żylnych tworzące splot. Jest to splot żylny otworu owalnego (łac. plexus venosus foraminis ovalis). Jest to jedno z połączeń pomiędzy układem żylnym wewnątrzczaszkowym a układem żylnym zewnątrzczaszkowym. Stanowi on połączenie pomiędzy zatoką jamistą a splotem żylnym skrzydłowym.

BibliografiaEdytuj

Ryszard Aleksandrowicz: Anatomia kliniczna głowy i szyi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 97-88-320-0324-37.