Splot skrzydłowy (łac. plexus pterygoideus) – duży splot żylny zawarty pomiędzy mięśniem skroniowym a mięśniem skrzydłowym bocznym oraz pomiędzy mięśniem skrzydłowym bocznym a mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym. Leży on częściowo w dole skrzydłowo-podniebiennym i dochodzi do szyjki żuchwy. Częściowo przylega do niego część chrzęstna trąbki słuchowej. Jego silne wypełnienie krwią może doprowadzić do zamknięcia ujścia trąbki słuchowej. Opróżnianie splotu z krwi odbywa się głównie dzięki ruchom żuchwy, która „wyciska” z niego krew. Powstaje głównie z dopływu żyły szczękowej:

  • żyła klinowo-podniebienna (łac. vena sphenopalatina), która odprowadza krew z jamy nosowej. Wychodzi z jamy nosa przez otwór klinowo-podniebienny i zmierza do splotu skrzydłowego
  • żyły oponowe środkowe (łac. venae meningeae mediae) – odprowadzają krew z części środkowej opony twardej
  • żyły skroniowe głębokie (łac. vv. temporales profundae) – zespalają się z żyłą skroniową środkową
  • żyły zębodołowe górne (łac. vv. alveolares superiores) – odprowadzają krew z zębów szczęki
  • żyły żwaczowe (łac. vv. massetericae) – drenują krew z mięśni żwaczy
  • żyły zębodołowe dolne (łac. vv. alveolares inferiores) – odprowadzają krew z zębów żuchwy
  • żyła oczna dolna (łac. vena ophthalmica inferior) – jej gałązka (odgałęzienie dolne) dochodzi do splotu skrzydłowego

Splot skrzydłowy ma także pośrednio połączenia z zatoką jamistą za pośrednictwem splotu żylnego szyjno-tętniczego oraz splotu żylnego otworu owalnego. Odpływ krwi ze splotu skrzydłowego odbywa się dwiema drogami:

  • żyły szczękowe (łac. vv. maxillares), które uchodzą do żyły zażuchwowej
  • żyła głęboka twarzy (łac. vena profunda faciei) – uchodzi ona do żyły twarzowej

Takie połączenia splotu skrzydłowego mają duże znaczenie kliniczne. Zmiany zapalne, przykorzeniowe zębów mogą przedostawać się do splotu a dalej do jamy czaszki.

Splot skrzydłowy łączy się także za pośrednictwem małych gałązek żylnych ze splotem żylnym oplatającym staw skroniowo-żuchwowy.

Linki zewnętrzne edytuj

Piśmiennictwo edytuj

  • A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka, tom III, PZWL, Warszawa 1989, ISBN 83-200-1628-2.