Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej, ORSIP[1]Geoportal Województwa Śląskiego – dostępna w Internecie cyfrowa platforma, która powstała dla umożliwienia szybkiego dostępu do interaktywnych map i związanych z nimi usług.

Logo ORSIP
Logo ORSIP

System powstał w ramach projektu pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)", który w imieniu województwa śląskiego zrealizowało Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

W dniu 20 kwietnia 2020r. została podjęta Uchwała Nr VI/19/9/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki administracyjnej organizacyjnej o nazwie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Na podstawie ww. Uchwały od dnia 1 lipca 2020r. obowiązki i zadania realizowane w ramach prowadzenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), a także zadania realizowane m.in. w zakresie projektów partnerskich zostają przejęte przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Katowicach.

DostępEdytuj

 
Program ochrony powietrza
 
Parki krajobrazowe
 
Mapa wstrząsów sejsmicznych
 
Kuźnica Warężyńska pasek czasu

Dostęp do usług portalu w zakresie przeglądania, wyszukiwania i pobierania jest powszechny i nieodpłatny poprzez stronę internetową. System udostępnia także kilkadziesiąt usług przeglądania WMS.

DaneEdytuj

ORSIP gromadzi dane mapowe, dotyczące z wielu dziedzin m.in.:

Ze względu na dużą ilość danych, zostały one pogrupowane w moduły tematyczne w celu łatwiejszego poruszania się po systemie. Podsystemem ORSIP jest OPI-TPP Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" - interaktywna regionalna baza danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, zbierająca informacja od gmin.

Dane pochodzą z:

 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 2. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego
 4. Archiwum Państwowego w Katowicach
 5. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 6. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
 7. Jednostek samorządu terytorialnego
 8. Open Street Map
 9. Innych jednostek

FunkcjonalnościEdytuj

System ORSIP umożliwia m.in.:

 • wyszukiwanie i lokalizowanie obiektów,
 • komponowanie map,
 • wyświetlanie danych z zewnętrznych źródeł (WMS, WMTS, KML, GPX, SHP)
 • drukowanie map,
 • zapisywanie map,
 • szkicowanie,
 • przesyłanie kompozycji mapowych na email,
 • mierzenie odległości i powierzchni,
 • wykonywanie analiz przestrzennych oraz generowanie raportów i zestawień
 • śledzenie zmian w zagospodarowaniu terenu przy pomocy paska czasu.

PrzypisyEdytuj

 1. ORSIP, www.orsip.pl [dostęp 2016-02-09].

Linki zewnętrzneEdytuj