Owsianka (pasza)

Owsianka - pasza dla zwierząt gospodarskich - słoma, która powstaje po wymłóceniu owsa. Podawana jest sama lub z dodatkiem innych pasz. W Polsce była podstawową paszą dla koni pociągowych.