Zwierzęta gospodarskie

Zwierzęta gospodarskiezwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny.

Owca domowa

Znajomość liczby zwierząt gospodarskich ma duże znaczenie dla polityki żywnościowej kraju, utrzymania właściwej proporcji między produkcją roślinną (pasze) a produkcją zwierzęcą, sposobu wykorzystanie użytków rolnych (łąk i pastwisk) oraz kształtowania poziomu dochodów gospodarstw rolnych.

W Polsce edytuj

W polskim ustawodawstwie zwierzętami gospodarskimi uznawane są[1]:

Liczba zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 1934–1969 edytuj

Według danych rocznika statystycznego GUS liczba zwierząt gospodarskich przedstawiała się następująco (w tys. sztuk)[2]:

Lata Bydło w tym krowy Trzoda chlewna w tym maciory Owce Konie
1934–1938

w dawnych granicach

10 553,7 7237,4 7525,1 3410,9 3916,2
1934–1938

w obecnych granicach

9923,9 6294,4 9683,6 1940,5 3148,5
1947–1949 5855,2 3829,1 5306,7 1049,6 1446,2 2322,0
1950–1955 7439,8 5192,7 9475,8 1479,9 3235,2 2724,4
1956–1960 8375,1 5841,1 11 933,9 1618,3 3917,0 2709,3
1961–1965 9697,2 5988,3 13 080,3 1537,3 3176,7 2630,9
1966–1969 10 786,9 6150 14 187,9 1629,7 3263,1 2634,6

Liczba zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 1970–2018 edytuj

Według danych roczników statystycznych GUS liczba zwierząt gospodarskich przedstawiała się następująco (w tys. sztuk)[3][4][5]:

Lata Bydło w tym krowy Trzoda chlewna w tym lochy Owce Konie
1970 10 843,5 6081,8 13 446,1 1504,9 3199,2 2585,2
1975 13 254,3 6145,6 21 310,8 2034,7 3174,5 2237,2
1980 12 648,6 5955,6 21 325,6 2427,0 4206,5 1779,9
1995 7305,6 3578,9 20 417,8 1875,2 713,2 635,8
2000 6082,6 3097,5 17 122 1577,4 361,6 549,7
2005 5483,3 2795,0 18 112,4 1813,2 316,0 312,1
2010 5742,1 2645,9 15 244,4 1423,5 261,1
2015 5960,7 2444,5 11 639,8 947,0 227,6
2018 6201,4 2429,2 11 827,5 870,8 276,7

Pogłowie edytuj

Liczbę zwierząt gospodarkich niekiedy podaje się też w pogłowiu. Pogłowie jest to wielkość informująca o obsadzie zwierząt gospodarskich w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych. Znajomość pogłowia pozwala na określenie rozmiaru produkcji zwierzęcej, śledzenia zmian ilościowych zwierząt w czasie i przestrzeni oraz programowanie i planowanie zaopatrzenia ludności w produkty zwierzęce.

Sposoby ustalania pogłowia zwierząt gospodarskich edytuj

Według GUS teoretycznie przeliczone sztuki efektywne (fizyczne) zwierząt gospodarskich przy zastosowaniu odpowiednich współczynników umożliwiają grupowanie zwierząt bez względu na gatunek, rodzaj, wiek, kondycję i typ użytkowy[6].

Współczynniki przeliczeniowe na sztuki duże (SD) stosowane są głównie przy ekonomicznej ocenie ilości inwentarza żywego na jednostkę powierzchni. Za podstawę do przeliczenia na sztuki duże przyjmuje się masę ciała 1 krowy, tj. 500 kg. W statystyce stosuje się zwykle sumaryczne współczynniki przeliczeniowe wyrażone jedną liczbą dla całego statystycznego pogłowia poszczególnych gatunków, tj. bez zróżnicowania według wieku i płci zwierząt. Współczynniki te wynoszą odpowiednio: dla bydła – 0,80; dla trzody chlewnej – 0,15; dla owiec – 0,08; dla koni – 1,00[6].

Pogłowie zwierząt gospodarskich w latach 1934–1980 edytuj

Według danych roczników statystycznych GUS pogłowie zwierząt gospodarskich przedstawiało się następująco (w szt. na 100 ha użytków rolnych)[7][8]:

Lata Bydło w tym krowy Trzoda chlewna Owce Konie
1934–1938 w dawnych granicach 41,2 28,3 29,4 13,1 15,3
1934–1938 w obecnych granicach 47,6 30,2 46,4 9,3 15,1
1947–1949 28,6 18,7 26 7,1 11,4
1950–1955 36,4 25,4 46,4 15,8 13,3
1956–1960 41,0 28,6 58,5 19,2 13,3
1961–1965 48,2 29,8 65,1 15,8 13,1
1966–1969 55,1 31,4 72,4 16,7 13,4
1970 55,5 31,1 68,8 16,4 13,2
1975 69,0 32,0 110,9 16,5 11,6
1980 66,8 31,4 112,6 22,2 9,4

Pogłowie zwierząt gospodarskich w latach 1995–2018 edytuj

Według danych roczników statystycznych GUS pogłowie zwierząt gospodarskich przedstawiało się następująco (w szt. na 100 ha użytków rolnych)[9][10]:

Lata Bydło w tym krowy Trzoda chlewna w tym lochy Owce Konie
1995 41,0 20,0 114,0 10,0 4,0 3,5
2000 34,0 17,0 96,0 8,9 2,0 3,1
2005 35,0 18,0 114,0 11,0 2,0 2,0
2010 39,0 18,0 103,0 9,6 1,8 1,7
2015 41,0 17,0 80,0 6,5 1,6 1,4
2018 42,0 17,0 81,0 5,9 1,9 1,3

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Art. 2 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 36)
  2. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1971, Warszawa: GUS, 1971.
  3. Rocznik Statystyczny 1981, Warszawa: GUS, 1981.
  4. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa: GUS, 10 stycznia 2008.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019, Warszawa: GUS, 2019.
  6. a b Sztuki duże PL, [w:] Słownik pojęć [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2021-12-12] (pol.).
  7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1971, Warszawa: GUS, 1971.
  8. Rocznik Statystyczny 1981, Warszawa: GUS, 1981.
  9. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa 2007.
  10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2019 [dostęp 2021-12-12].