PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w obsłudze bocznic, utrzymaniu infrastruktury kolejowej, usługach utrzymania wagonów, jak również przewozach kolejowych rzeczy oraz usługach trakcyjnych. Wchodzi ona w skład grupy PKP Cargo.

PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
Ilustracja
Pociąg spółki
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

Data założenia

2002

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes

Robert Szydlik

Udziałowcy

PKP Cargo (100%)

Nr KRS

0000131988

Zatrudnienie

700 osób[1]

Dane finansowe
Kapitał zakładowy

42 525 000,00 zł

brak współrzędnych
Strona internetowa

Historia edytuj

Spółka PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., o pierwotnej nazwie „Agencje Celne PKP CARGO sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, została powołana 26 lutego 2002 r. Pod obecną nazwą spółka występuje od dnia 16 marca 2005 r.[2]

Do 2012 r. spółka prowadziła sieć agencji celnych i świadczyła usługi graniczne, a także specjalizowała się w logistyce kruszyw. Obecnie realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, jak również przewozu kolejowego rzeczy oraz usługi trakcyjne[2]. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. rozpoczęła w 2010 roku działalność w obszarze usług manewrowych na obszarze bocznic. Od 2012 r. Spółka realizuje, bądź realizowała przewozy węgla przeznaczonego do przeróbki lub wzbogacania, a także piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego czy odpadów poprodukcyjnych i innych.

Usługi edytuj

OBSŁUGA BOCZNIC

Działalność związaną z obsługą bocznic PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. rozpoczęła w maju 2010 roku, co jest strategicznym obszarem działalności spółki. W 2018 r. firma obsługiwała 34 bocznice kolejowe, należące m.in. do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, terminali i bocznic kopalnianych[1]. Uczestniczy w przetargach organizowanych przez przedsiębiorstwa działające w przemyśle górniczym, energetycznym czy kruszywowym. Spółka obsługuje kompleksowo bocznice, wykonując dodatkowe usługi logistyczne (takie jak obsługa wywrotnic wagonowych, gospodarka paliwem energetycznym, utrzymanie infrastruktury etc.) przy bocznicach. Działa na obszarze całego kraju, a w szczególności województw: śląskiego, mazowieckie, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Spółka współpracuje ze sprawdzonymi podwykonawcami, a także największymi przewoźnikami w kraju, oraz posiada własny tabor kolejowy. Pozwala to jej na kompleksową obsługę bocznic kolejowych w zakresie:

 • usług manewrowych na bocznicach,
 • formowania i rozformowania składów pociągów,
 • podstawiania wagonów do załadunku,
 • załadunku i rozładunku,
 • transportu towarów w obrębie bocznicy,
 • transportu odpadów poprodukcyjnych na składowiska,
 • przewozu i obsługi przesyłek niestandardowych, przewozów niszowych,
 • diagnostyki, konserwacji i bieżącego utrzymania infrastruktury bocznicy,
 • opracowania regulaminów i sporządzania dokumentacji przewozowej,
 • obsady stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na bocznicy,
 • kontroli działań oraz poprawności dokumentacji formalnoprawnej.

W związku ze zmianą przepisów prawa, a także wymogów formalnych i technicznych, które muszą spełniać właściciele bocznic, coraz częściej koordynacją prac bocznicowych zajmują się podmioty zewnętrzne. Zwykle odbywa się to na drodze przetargu, rzadziej na mocy dwustronnych porozumień.

Tabor kolejowy to lokomotywy spalinowe i elektryczne (serii SM30, SM42- 6D i SM42 – 6Dg, ST48, TEM2, ET22) oraz wagonów (serii Eaos – 408Wb, Fas – 418V i Fals – WAP i 440V).

Lokomotywy edytuj

(stan na dzień 23 października 2023 r.)[3]

Seria Typ Prędkość
maksymalna
Producent Modernizator Właściciel Liczba
SM42 6D 90 km/h Fablok Chrzanów PKP Cargo Service 12
SM42m 6Dg/A 90 km/h Fablok Chrzanów Newag Nowy Sącz PKP Cargo Service 3
SM42m 6Dg/B1 90 km/h Fablok Chrzanów Newag Nowy Sącz PKP Cargo Service 7
SM30 Ls300 60 km/h Fablok Chrzanów PKP Cargo Service 1
ST48 15D/A 100 km/h Briański Zakład Budowy Maszyn Newag Nowy Sącz PKP Cargo Service 1
TEM2 TEM2 100 km/h Briański Zakład Budowy Maszyn KP Kotlarnia/ZTK Siarkopol 2
ET22 201E 125 km/h Pafawag PKP Cargo Service 2
Łączna liczba: 28

Transport kolejowy edytuj

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. zapewniając realizację kompleksowej obsługi kolejowej, poszerzyła swoje usługi o możliwość realizowania przewozu towarów pociągami towarowymi pomiędzy bocznicami, oraz do odbiorców zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości obsługiwanych bocznic. Obecnie Spółka organizuje głównie przewozy węgla oraz transport odpadów poprodukcyjnych na składowiska, oraz produktów ubocznych spalania przeznaczonych do utylizacji. Wykonywane przez nią przewozy niszowe cechują się specyficznym sposobem realizacji związanym z zastosowaniem odpowiednich dla danego przewozu wagonów i zazwyczaj przewozem na niewielkich odległościach. Spółka realizuje także niszową usługę transportową na infrastrukturze kolejowej prywatnych zarządców infrastruktury.

W ramach konsorcjum z PKP CARGO S.A. (spółka z Grupy, będąca liderem w przewozach kolejowych na rynku), przy jej wsparciu, spółka jest w stanie realizować skomplikowane procesy logistyczne dostaw surowców i materiałów w relacjach krajowych, jak i zagranicznych. W ten sposób działalność wykracza już poza przewozy niszowe, pozwalając na obsługę przewozów na większych odległościach i dla większych wolumenów. Na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku kolejowym, PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wypracowała sobie długotrwałe kontakty z klientami. To z kolei zaowocowało długoletnimi kontraktami handlowymi.

Posiadane licencje:

 • Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy – WPR/198/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Licencja na świadczenie usług trakcyjnych – UPT/199/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Licencja nr 0125547 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • Decyzja Nr 906/OŚ/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na transport odpadów


Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj