Otwórz menu główne

PKP Cargo Service – sp. z o.o. specjalizująca się w kompleksowej obsłudze bocznic oraz spedycji kruszyw. Ważnym elementem jej działalności jest obsługa graniczna - importu, eksportu i tranzytu towarów.

PKP Cargo Service sp. z o.o.
Państwo  Polska
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Data założenia 2002
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Franciszek Kostrzewa
Udziałowcy PKP Cargo (100%)
Nr KRS 0000131988
Zatrudnienie ponad 250 osób
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 30 827 000 zł
brak współrzędnych
Strona internetowa

Spółka jest niezależnym operatorem logistycznym wchodzącym w skład grupy kapitałowej PKP CARGO LOGISTICS. Została powołana 26.02.2002 r. (pod nazwą Agencje Celne PKP CARGO sp. z o.o.) Jako PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. występuje od dnia 16.03.2005 r. Jedynym udziałowcem w firmie jest PKP Cargo S.A.

Spis treści

UsługiEdytuj

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. zajmuje się: organizacją i nadzorem przewozu kolejowego, logistyką kruszyw (transport, składowanie, pomoc w wyborze i zakupie odpowiednich materiałów), zarządzaniem bocznicami kolejowymi i obsługą ruchu manewrowego. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. posiada wszystkie licencje i certyfikaty uprawniające do wykonywania działalności w zakresie przewozów kolejowych rzeczy. Firma stale rozszerza pole swojej działalności dzięki sprawnemu zarządzaniu.

Najważniejsze działy usług:

Obsługa bocznic (kompleksowa)Edytuj

Działalność związaną z obsługą bocznic PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. rozpoczęła w maju 2010 roku, co jest strategicznym obszarem działalności spółki. Obecnie firma obsługuje blisko 20 bocznic kolejowych, świadcząc usługi dla wielu branż. Uczestniczy w przetargach organizowanych przez przedsiębiorstwa działające w przemyśle górniczym, kopalnie kruszyw, elektrownie i elektrociepłownie. Obsługuje kompleksowo bocznice, wykonując dodatkowe usługi logistyczne przy bocznicach. Działa na obszarze całego kraju, a w szczególności województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz świętokrzyskiego.

Spółka współpracuje ze sprawdzonymi podwykonawcami, a także największymi przewoźnikami w kraju. Posiada place składowe, własne zespoły obsługi granicznej, a także tabor kolejowy. Pozwala to jej na kompleksową obsługę bocznic kolejowych w zakresie:

 • usług manewrowych na bocznicach,
 • formowania i rozformowania składów pociągów,
 • podstawiania wagonów do załadunku,
 • załadunku i rozładunku,
 • transportu towarów w obrębie bocznicy,
 • transportu odpadów poprodukcyjnych na składowiska,
 • przewozu i obsługi przesyłek niestandardowych, przewozów niszowych,
 • diagnostyki, konserwacji i bieżącego utrzymania infrastruktury bocznicy,
 • opracowania regulaminów i sporządzania dokumentacji przewozowej,
 • obsady stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na bocznicy,
 • kontroli działań oraz poprawności dokumentacji formalnoprawnej.

Rynek usług bocznicowych szacuje się na ok. 0,5 - 0,8 mld zł. W związku ze zmianą przepisów prawa, a także wymogów formalnych i technicznych, które muszą spełniać właściciele bocznic, coraz częściej koordynacją prac bocznicowych zajmują się podmioty zewnętrzne. Zwykle odbywa się to na drodze przetargu, rzadziej na mocy dwustronnych porozumień.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. dzięki wypracowanym metodom kompleksowego zarządzania bocznicami, optymalizacji kosztów, usprawnieniu procedur, zapewnia bezpieczeństwo i gwarancję usług na bardzo wysokim poziomie. Najwyższa jakość świadczonych usług nie wiąże się z wysokimi kosztami, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz sprawnemu zarządzaniu spółką.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi bocznic i przewozów. Jej strategia nastawiona jest na ciągłą ekspansję w pozyskiwaniu nowych Klientów oraz jak najszybszy rozwój spółki i zyskanie odpowiedniego potencjału wykonawczego.

Tabor kolejowy to 16 lokomotyw spalinowych (lokomotywy serii SM30, SM42- 6D i SM42 – 6Dg) oraz 118 wagonów (Fas – 418V i Fals – WAP).

Logistyka i spedycja kruszywEdytuj

Spółka realizuje usługi spedycyjne związane głównie z dostawą kruszyw przeznaczonych do budowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Obecnie głównymi kierunkami dostaw są przewozy krajowe, prowadzone z kopalń do klienta. Stacje odbiorcze położone są w miejscu najbliższym względem budowanego odcinka drogi/ linii kolejowej. Ze stacji odbiorczej kruszywo jest dostarczane transportem kolejowym bezpośrednio na plac budowy. W przypadku gdy kruszywo jest potrzebne przy remoncie lub modernizacji tras kolejowych, do transportu najczęściej używane są wagony samowyładowcze serii F, które umożliwiają rozładunek kruszyw bezpośrednio na tory. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest koordynatorem poszczególnych etapów prac, tj. organizuje fracht kolejowy ze stacji nadania do stacji przeznaczenia, czynności ładunkowe, dowóz transportem samochodowym, usługi składowania.

Zakres usług obejmuje:

 • załadunek towarów na wagon,
 • nadanie i przewóz przesyłki koleją,
 • rozładunek i dowóz towarów do wskazanego miejsca,
 • nadzór nad niezbędnymi czynnościami formalnoprawnymi.

Specjalnością spółki jest świadczenie usług spedycyjnych i logistycznych w zakresie kolejowych przewozów kruszyw. W szczególności są to:

 • organizacja i nadzór transportu kolejowego,
 • załadunek i rozładunek wagonów,
 • transport samochodowy,
 • pomoc przy doborze lokalizacji placów składowych,
 • pomoc w wyborze i zakupie kruszyw,
 • monitorowanie procesu logistycznego.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. posiada wszystkie licencje i certyfikaty uprawniające do wykonywania działalności w zakresie przewozów kolejowych rzeczy.

Posiadane licencje:

 • Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy – WPR/198/2011 – wydana przez Urząd Transportu Kolejowego,
 • Licencja na świadczenie usług trakcyjnych – UPT/199/2011 – wydana przez Urząd Transportu Kolejowego,
 • Licencja nr 0125547 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

Posiadane Certyfikaty:

 • Certyfikat Bezpieczeństwa - część "A", potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami kolejowymi.
/Nr identyfikacyjny UE: PL 1120110010, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988/
 • Certyfikat bezpieczeństwa - część „B“, potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez spółkę w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci wymienionych zarządców, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami kolejowymi.
/Nr identyfikacyjny UE : PL 1220110022, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988/

Linki zewnętrzneEdytuj