Państwowy Ośrodek Maszynowy

Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM) – przedsiębiorstwa państwowe, tworzone w latach 50. XX wieku, w miejsce działających wcześniej Stacji Maszynowo-Traktorowych. POM-y utworzone zostały praktycznie w każdej polskiej gminie. Powoływane były przez Ministerstwo RolnictwaCentralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych.

Budynek pozostały po POM-ie w Skierbieszowie
Pamiątkowa szklanka POM w Sanoku

Działalność edytuj

POM-y dysponowały parkiem maszynowym i ich zadaniem była głównie obsługa rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod względem mechanizacji produkcji rolnej, remontów sprzętu rolniczego, obsługi agrotechnicznej i szkolenia kadr.

Po 1956 r. większość spółdzielni produkcyjnych rozpadła się, jednak POM-y działały nadal, sprawując opiekę nad kółkami rolniczymi. Od 1957 r. zajmowały się głównie wykonywaniem remontów ciągników i maszyn rolniczych, będących własnością spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych i rolników indywidualnych, produkcją części zamiennych itp., ograniczając usługi związane z produkcją rolną[1].

W 1970 r. było w Polsce 352 POM-ów[2].

Po wprowadzaniu w Polsce gospodarki rynkowej większość POM-ów została przekształcona w spółki, część uległa likwidacji lub zmieniła zakres usług[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Państwowe Ośrodki Maszynowe, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-02-09].
  2. Mała Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa, 1974.