Otwórz menu główne

5 października 2003Edytuj

  • Achmad Kadyrow wygrał wybory prezydenckie w Czeczenii. Nie mając liczących się konkurentów, zdobył, według oficjalnych wyników, 80 proc. głosów (uczciwość wyborów kwesionowali międzynarodowi obserwatorzy).

12 października 2003Edytuj

15 października 2003Edytuj

  • Odbył się pierwszy chiński załogowy lot kosmiczny.

21 października 2003Edytuj

29 października 2003Edytuj