Pacta conventa (Chorwacja)

Pacta conventa (z łac. warunki uzgodnione) – rzekoma umowa zawarta między królem Kolomanem Węgierskim a chorwacką szlachtą. Istnieją różne interpretacje tego dokumentu, ale dominujące są dwie koncepcje. Pierwsza mówi o unii personalnej, a druga o realnej (z przewagą Węgier).

Dokument ten został znaleziony[przez kogo?] w bibliotece Trogirze[kiedy?]. Część historyków uważa dokument za fałszerstwo z XIV wieku. Aktualnie jest przechowywany w Węgierskim Muzeum Narodowym w Budapeszcie.

W wyniku śmierci ostatniego króla chorwackiego Piotra Chorwackiego, w bitwie pod górą Gvozd szlachta chorwacka miała przedstawić królowi węgierskiemu propozycję pokoju. W ramach tego korona chorwacka stawała się własnością Kolomana. Miał on zaakceptować prawa oraz przywileje lokalne.