Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

święto obchodzone 14 Nisan

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – doroczne święto obchodzone przez wyznania wywodzące się z ruchu Badaczy Pisma Świętego, obchodzone m.in. przez Świadków Jehowy, Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Uważają, że jest to jedyne święto, którego obchodzenie nakazał – według BibliiJezus Chrystus. Uroczystość ta jest obchodzona w zborach od 1874 roku.

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Ilustracja
Stół z emblematami podczas Pamiątki
Dzień

14 nisan (w marcu lub w kwietniu)

Typ święta

chrześcijańskie

Religie

Badacze Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy

Zwyczaje

okolicznościowy wykład publiczny oraz spożywanie lub przekazywanie emblematów

Upamiętnia

śmierć Jezusa Chrystusa

Symbole

chleb przaśny – symbol ciała Chrystusa,
wino czerwone – symbol krwi Chrystusa

Inne nazwy

Wieczerza Pańska

Podobne święta

Wielki Czwartek, Wielki Piątek

Obecni na uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w wynajętej hali w Portugalii (2005)

Opis uroczystościEdytuj

Ugrupowania religijne pochodzące z ruch badackiego zbierają się najczęściej 13 nisan przed zachodem słońca, a symbole chleba i wina przyjmują po zachodzie, który rozpoczyna 14 nisan[1][2]. Świadkowie Jehowy uważają, że celem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej (Pamiątki) jest upamiętnienie śmierci Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę, jaką złożył za ludzi[3]. Doroczna uroczystość nie jest sakramentem czy obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski lub przebaczenia grzechów[1].

Podstawą biblijną obchodzenia Pamiątki jest m.in. Pierwszy List do Koryntian, 11 rozdział wersety 24 i 25:

złożył podziękowania, połamał go i rzekł: Ten chleb oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. To samo zrobił z kielichem. Po posiłku paschalnym powiedział: Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Ilekroć będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę.
(NW)

U Świadków Jehowy podczas Pamiątki odbywającej się najczęściej w Sali Królestwa (w wyjątkowych sytuacjach z programu godzinnej uroczystości można skorzystać poprzez serwis internetowy jw.org[4] oraz inne komunikatory internetowe[5] – w tym wideokonferencje[6][7][8])[a][9], wygłaszany jest okolicznościowy wykład biblijny, przybliżający Ostatnią Wieczerzę Jezusa, znaczenie i korzyści jego śmierci[10]. Rozpoczyna się i kończy (jak wszystkie zebrania Świadków Jehowy) pieśnią i modlitwą. Podczas Pamiątki osoby namaszczone (należące do grona 144 000 osób mających w przyszłości żyć w niebie by współrządzić z Chrystusem) spożywają symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina, natomiast osoby mające nadzieję na życie wieczne na ziemi tylko przekazują sobie symbole z rąk do rąk[3]. Do roku 1935 emblematy spożywali wszyscy członkowie tego wyznania, natomiast po tym roku tylko osoby uważające się za namaszczone[1].

W okresie przed świętem Pamiątki Świadkowie Jehowy zapraszają zainteresowanych, członków swych rodzin oraz osoby napotkane w służbie kaznodziejskiej na uroczystość[11][b]. W 2022 roku Wieczerza Pańska zgromadziła na całym świecie 19 721 672 osoby[12] (w Polsce – 191 572[13]). W 2022 roku wśród Świadków Jehowy emblematy spożywało 21 150 osób[12].

 
Liczba głosicieli Świadków Jehowy na świecie oraz obecnych na Pamiątce od roku 1944 na podstawie Roczników Świadków Jehowy

SymboleEdytuj

W trakcie święta Wieczerzy Pańskiej Świadkowie Jehowy używają wyłącznie przaśnego chleba oraz zwykłego czerwonego wina. Emblematy te symbolizują ciało i krew Chrystusa, lecz nie uważa się ich za literalne ciało i krew, ani nie przyjmuje się, jakoby w trakcie uroczystości miała zachodzić cudowna przemiana w literalne ciało i krew Jezusa. W trakcie uroczystości używa się wyłącznie chleba bez zakwasu czy innych dodatków oraz zwykłego czerwonego wina, niedosładzanego, niealkoholizowanego i nieprzyprawianego. Emblematy te mają symbolizować bezgrzeszne ciało Chrystusa oraz złożoną przez niego ofiarę. Używa się takiego chleba i wina, jakimi w ich przekonaniu posłużył się Jezus, a które pozostały po spożytym przez Jezusa i apostołów posiłku paschalnym[1].

Spożywający emblematyEdytuj

Wśród Świadków Jehowy chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej spożywa zaledwie niewielka część tej społeczności religijnej. Dzieje się tak, ponieważ uważają oni, że przelana krew Jezusa umożliwiła ustanowienie „nowego przymierza”, które zastąpiło przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a starożytnym narodem izraelskim. Dlatego w trakcie tej uroczystości chleb i wino spożywają wyłącznie osoby bezpośrednio objęte „nowym przymierzem”. Osoby te, w szczególny sposób powołane przez Boga, będą panować w niebie wspólnie z Chrystusem nad ludzkością mieszkającą w raju na ziemi. Świadkowie Jehowy uważają, że przywileju współrządzenia w niebie wspólnie z Chrystusem dostąpi ograniczona grupa 144 000 osób[1].

Zdecydowana większość obchodzących święto Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa ma nadzieję na otrzymanie w darze życia wiecznego na ziemi[1], w raju podobnym do tego, w jakim żyli Adam i Ewa[14]. Osoby te nie spożywają chleba i wina w trakcie święta Wieczerzy Pańskiej, jednak z wdzięczności za ofiarę złożoną przez Jezusa przyłączają się do obchodzenia tej uroczystości[1].

Sposób wyznaczania datyEdytuj

Według Świadków Jehowy[1][15] i Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”[16] Pamiątka rozpoczyna się w 14 dniu licząc od widocznego w Jerozolimie pierwszego sierpa Księżyca po nowiu (około 1 dzień po nowiu astronomicznym) najbliższym wiosennemu zrównaniu dnia z nocą, czyli 14 dnia miesiąca nisan według żydowskiego starożytnego kalendarza z I wieku n.e.[c][1] Natomiast Wolni Badacze Pisma Świętego obchodzą to święto 14 nisan według współczesnego kalendarza żydowskiego[17].

Świadkowie Jehowy obchodząc Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan do wyznaczania tej daty używają tradycyjnego, stosowanego przez Żydów w czasach Jezusa, kalendarza księżycowego, w którym poszczególne miesiące rozpoczynają się od nowiu. Pierwszy nisan wyznaczają, kiedy Księżyc jest widoczny w Jerozolimie pierwszy raz tuż po nowiu najbliższym wiosennemu zrównaniu dnia z nocą. Święto Pamiątki przypada więc trzynaście dni później, 14 nisan po zachodzie Słońca. Współcześnie Żydzi stosują kalendarz księżycowo-słoneczny[1][15].

W roku 2023 uroczystość Wieczerzy Pańskiej (Pamiątki) wypada we wtorek 4 kwietnia[18].

Uroczystość ta jest obchodzona w zborach raz do roku, ponieważ Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską dokładnie w dniu żydowskiego święta Paschy, a sam poniósł śmierć jeszcze tego samego dnia, licząc dobę od zachodu słońca do zachodu słońca kolejnego dnia. Święto Paschy było obchodzone przez Izraelitów raz w roku. Na coroczne obchodzenie uroczystości wskazuje zdaniem Świadków Jehowy również biblijne przyrównanie ofiary złożonej przez Jezusa do baranka paschalnego[1][19].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. 7 kwietnia 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 program uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa nadało 36 stacji radiowych i telewizyjnych w 16 krajach afrykańskich. Natomiast na całym świecie przeprowadzono ją w formie wideokonferencji. Również 27 marca 2021 roku odbyła się w tej samej formie, z której skorzystała rekordowa liczba osób – 21 367 603 (w Polsce – 201 267). Natomiast 15 kwietnia 2022 roku w formie „hybrydowej”. W dniu Pamiątki Świadkowie Jehowy są zachęcani do obejrzenia „Porannego programu duchowego” zamieszczonego w serwisie internetowym jw.org (Poranny program duchowy w dniu Pamiątki — Gerrit Lösch: Jehowa realizuje swoje pierwotne zamierzenie (Rodz. 2:15-17)). Natomiast w okresie Pamiątki do czytania biblijnych wydarzeń z ostatniego tygodnia ziemskiego życia Jezusa (Program czytania Biblii w okresie Pamiątki w roku 2023).
 2. Każdego roku na całym świecie Świadkowie Jehowy rozpowszechniają zaproszenia na Pamiątkę (w wersji drukowanej oraz elektronicznej). W 2016 roku wydrukowali około 440 000 000 egzemplarzy w ponad 530 językach. Na uroczystość można przybyć również bez zaproszeń (Źródło). W weekend przed uroczystością Pamiątki w zborach przedstawiane jest specjalne przemówienie, którego temat również jest podany na zaproszeniu; w roku 2023 jego tytuł brzmi „Patrz w przyszłość z ufnością!”(Źródło: Pamiątka).
 3. Ponieważ we współczesnym kalendarzu żydowskim początek miesiąca wyznacza się na podstawie astronomicznego nowiu, a nie obserwacji nowego sierpa Księżyca, data Pamiątki obchodzonej przez Świadków Jehowy nie zawsze pokrywa się z datą współcześnie obchodzonej żydowskiej Paschy.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?, jw.org, 16 listopada 2015 [dostęp 2015-11-16].
 2. ‛Będzie to dla was stanowić pamiątkę’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2013, s. 17–21, ISSN 1234-1150.
 3. a b Dodatki. Pamiątka, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], Towarzystwo Strażnica, 2019, s. 214.
 4. Watchtower, Pamiątka w roku 2020 — serwis jw.org Rekordowa liczba wejść do naszego oficjalnego serwisu internetowego, jw.org, 21 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-27].
 5. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21].
 6. Historyczna uroczystość Pamiątki śmierci Chrystusa, jw.org, 3 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-07].
 7. Watchtower, Pamiątka w roku 2021 — galeria zdjęć z całego świata, jw.org, 16 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-21].
 8. Miliony ludzi w zjednoczony sposób obchodzą Pamiątkę śmierci Chrystusa, jw.org, 21 kwietnia 2020 [dostęp 2020-05-05].
 9. Watchtower, Pamiątka w 2020 roku — Afryka. Program Pamiątki w telewizji i radiu, jw.org, 16 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-22].
 10. Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia? [online], Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2005, s. 206–208.
 11. Jehowa zrealizuje swoje zamierzenie!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, luty 2017, s. 3–7, ISSN 1234-1150.
 12. a b Watchtower, Najważniejsze dane z roku 2022, jw.org [dostęp 2023-01-14].
 13. Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach w roku 2022, jw.org [dostęp 2023-01-14].
 14. Watchtower, Zamierzenie Boże co do ziemi wkrótce się urzeczywistni, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2006, s. 4–7, ISSN 1234-1150.
 15. a b „Czyńcie to na moją pamiątkę”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2013, s. 22–26, ISSN 1234-1150.
 16. Data i sposób wyliczenia pamiątki według epifania.pl [dostęp 2008-04-24] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-02].
 17. Daty Pamiątki od 2005 do 2034 roku, nastrazy.pl [dostęp 2008-04-18].
 18. Watchtower, Pamiątka śmierci Jezusa, jw.org [dostęp 2021-06-27].
 19. Watchtower, Dlaczego Jezus umarł?, jw.org [dostęp 2017-03-17].

Linki zewnętrzneEdytuj