Pantelejmon (Łuhowy)

Pantelejmon, imię świeckie Mychajło Łuhowy (ur. 11 sierpnia 1967 w Kopankach) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Pantelejmon
Пантелеімон
Mychajło Łuhowy
Михайло Луговий
Metropolita humański i zwinogródzki
Kraj działania

Ukraina

Data i miejsce urodzenia

11 sierpnia 1967
Kopanky

Metropolita humański i zwinogródzki
Okres sprawowania

od 2018

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego

Inkardynacja

Eparchia humańska

Śluby zakonne

20 marca 1997

Diakonat

21 marca 1996

Prezbiterat

9 listopada 1996

Nominacja biskupia

18 sierpnia 2007

Chirotonia biskupia

19 sierpnia 2007

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

19 sierpnia 2007

Miejscowość

Kijów

Miejsce

Cerkiew Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich

Konsekrator

Włodzimierz (Sabodan)

Życiorys

edytuj

Urodził się w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły średniej w Kałuszu wstąpił na wydział pedagogiczny Instytutu Pedagogicznego w Iwano-Frankiwsku. W latach 1985–1987 odbywał służbę wojskową. W 1990 ukończył studia pedagogiczne, po czym wstąpił do seminarium duchownego w Kijowie, zaś po uzyskaniu jego dyplomu w 1993 kontynuował w tym samym mieście naukę na Akademii Duchownej. Tytuł kandydata nauk teologicznych zdobył w 1996, broniąc pracę poświęconą działalności bractw cerkiewnych na ziemiach ukraińskich i białoruskich. Otrzymał wówczas pracę wykładowcy uczelni. 21 marca 1996 biskup krzyworoski i nikopolski Efrem wyświęcił go na diakona, zaś 9 listopada 1996 Mychajło Łuhowy przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza. 20 marca 1997 złożył wieczyste śluby zakonne przed archimandrytą Mitrofanem (Jurczukiem). 9 lipca 1997 został podniesiony do godności igumena. W 1999 został archimandrytą.

29 maja 2000 otrzymał tytuł naukowy docenta Kijowskiej Akademii Duchownej. W latach 2001–2005 był kierownikiem katedry historii Cerkwi w tejże uczelni. Od 2005 jest również wykładowcą na katedrach filozofii, politologii i prawa Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego.

18 sierpnia 2007 otrzymał nominację na biskupa iwano-frankowskiego i kołomyjskiego. Uroczysta chirotonia biskupia miała miejsce następnego dnia w cerkwi refektarzowej ławry Peczerskiej.

W 2014 otrzymał godność arcybiskupią[1]. W tym samym roku został przeniesiony na katedrę szepetowską[2]. W 2016 Święty Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego przeniósł go na katedrę humańską[3]. 17 sierpnia 2018 r. otrzymał godność metropolity[4].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj