Paproć Barnsleya

Paproć Barnsleya (paprotka Barnsleya, fraktal liść paproci) – fraktal znany ze względu na uderzające podobieństwo do liści paproci występujących w naturze, spopularyzowany przez Michaela F. Barnsleya. Jest to przykład złożonego obiektu, który może być opisany za pomocą zaledwie czterech przekształceń afinicznych (zob. Barnsley (1993), s. 86) jako atraktor następującego systemu funkcji zwężających (IFS – system funkcji iterowanych):

Paproć Barnsleya
Paproć Barnsleya
Przekształcenia IFS

Aby wygenerować fraktal, należy użyć powyższych przekształceń w sposób losowy w następujących proporcjach: 85:7:7:1.

AlgorytmEdytuj

Algorytm generowania tego fraktala polega na procesie iteracji (wielokrotnego przekształcania) współrzędnych rysowanego punktu. Początkowo losowo wybiera się współrzędne punktu, a następnie również losowo wybiera się jedno z przekształceń afinicznych z odpowiednim prawdopodobieństwem. Po obliczeniu nowych współrzędnych punktu, proces powtarza się określoną liczbę razy.

Przykładowy programy (Matlab)Edytuj

 
Animacja przedstawiająca paproć Barnsleya dla różnej liczby powtórzeń algorytmu IFS

Program napisany w Matlabie generujący paproć widoczną na animacji obok:

for max_step=[1000 10000 50000 100000 500000];
  x=zeros(1,max_step);
  y=zeros(1,max_step);
  for n=1:max_step
    r=rand();
    if r<=0.01
      x(n+1)=0;
      y(n+1)=0.16*y(n);
    elseif r<=0.08
      x(n+1)=0.2*x(n)-0.26*y(n);
      y(n+1)=0.23*x(n)+0.22*y(n)+1.6;
    elseif r<=0.15
      x(n+1)=-0.15*x(n)+0.28*y(n);
      y(n+1)=0.26*x(n)+0.24*y(n)+0.44;
    else
      x(n+1)=0.85*x(n)+0.04*y(n);
      y(n+1)=-0.04*x(n)+ 0.85*y(n)+1.6;
    end
  end
  plot(x,y,'.','Color', 'g', 'MarkerSize',1)
  title(['N = ' num2str(max_step)])
  drawnow
  pause(0.5)
end

LiteraturaEdytuj

 • Barnsley, Michael F., and Hawley Rising. Fractals Everywhere. Boston: Academic Press Professional, 1993. ISBN 0-12-079061-0.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Eric W. Weisstein, Barnsley's Fern, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).