Iteracja

powtórzenie kroku lub sekwencji kroków algorytmu

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania tej samej operacji w pętli z góry określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku. Mianem iteracji określa się także operacje wykonywane wewnątrz takiej pętli.

Czynność iteracji przedstawia pętla, zapisana w poniższym pseudokodzie:

i=0
dopóki i<10 wykonuj
    i=i+1

W pierwszej iteracji otrzymuje się wartość i=1, w następnej i=2, potem i=3 i tak dalej, a iteracją jest powtarzana tu czynność, czyli zwiększanie zmiennej i o jeden (inkrementacja).

Zobacz teżEdytuj