Parametr (automatyka)

Parametr – w teorii sterowania parametry (należy odróżnić je od zmiennych) wynikają zwykle z fizycznych cech obiektu (jego wymiarów, stałych materiałowych) i służą do określenia właściwości układu. Mogą nimi być:

Parametry występują zwykle jako współczynniki w opisie układu (chodzi o współczynniki równania różniczkowego, różnicowego, całkowego albo o współczynniki równań stanu). W przypadku, gdy zmienność parametrów w czasie nie występuje lub jest do pominięcia, układy takie nazywa się układami stacjonarnymi, w przypadku układów o parametrach zmiennych, nazywa się je układami niestacjonarnymi. Ponadto, z uwagi na przestrzenny charakter parametrów wyróżnia się układy o parametrach skupionych i układy o parametrach rozłożonych.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj