Pasmo 13 cm

amatorskie pasmo radiowe

Pasmo radiowe 13 cm (2300 – 2450 MHz) przyznane krótkofalowcom na całym świecie, w Polsce na zasadzie drugorzędności; zawiera się w zakresie fal decymetrowych, zaliczone do mikrofal.

Podział pasma 13 cm

edytuj
Częstotliwość
w MHz
Rodzaje emisji Przeznaczenie
2300,000 – 2320,000
SUB-REGIONAL(a)
2304,000 – 2306,000
2308,000 – 2310,000
Segment emisji wąskopasmowych w krajach, gdzie zakres 2320–2322 nie jest dostępny
Segment wąskopasmowy w HB
2320,000 – 2320,150 Wyłącznie telegrafia(c) 2320,000 – 2320,025
2320,138
EME
Centrum aktywności PSK31
2320,150 – 2320,800 Telegrafia, SSB(c) 2320,2002320,750 – 2320,800 Centrum aktywności SSB
Lokalne radiolatarnie (maks. 10 W EIRP)
2320,800 – 2321,000 Wyłącznie radiolatarnie(c)
2321,000 – 2322,000 FM/DV (Digital Voice np. D-Star)
2322,000 – 2400,000 Wszystkie emisje(b) 2322,000 – 2355,000
2355,000 – 2365,000
2365,000 – 2370,000
2370,000 – 2392,000
2392,000 – 2400,000
ATV
Komunikacja cyfrowa
Przemienniki
ATV
Komunikacja cyfrowa
2400,000 – 2450,000 Amatorska Służba Satelitarna 2427,000 – 2443,000 ATV jeśli żaden z satelitów nie wykorzystuje tego segmentu
  • (a) Określenie SUB-REGIONAL (krajowy bandplan) pojawiające się w bandplanie VHF/UHF/Microwave 1 Regionu IARU oznacza:
    • W pasmach i podpasmach niedostępnych w całym 1 Regionie IARU, bandplan powinien być koordynowany pomiędzy krajami, w których pasma te są przeznaczone dla Służby Amatorskiej. Określenie „krajowy bandplan” odnosi się do pasm lub segmentów dostępnych w pojedynczych krajach (tak jak przydział pasma 4 m) lub w krajach oddalonych od siebie (Torremolinos 1990).
  • (b) W krajach, w których segment wszystkich emisji 2322 – 2400 MHz nie jest przyznany dla Służby Amatorskiej, segment FM/DV 2321 – 2322 MHz może być używany dla transmisji cyfrowych.
  • (c) W krajach, w których segment wąskopasmowy 2320 – 2322 MHz nie jest dostępny, mogą być używane następujące alternatywne segmenty wąskopasmowe:
    • 2304 – 2306 MHz
    • 2308 – 2310 MHz
  • (d) Koordynacja radiolatarni opisana jest w VHF Manager Handbook.

W Polsce dopuszczone jest całe pasmo na zasadach drugiej ważności. AMSAT AO-40 nadaje w kanale S2 cyfrowo 2401,650 – 2401,950 MHz, analogowo 2401,225 – 2401,475 MHz i telemetria 2401,323 MHz).

Bibliografia

edytuj