CW – oznaczenie literowe Włocławka na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Polsce
Współczesny dwudźwigniowy klucz telegraficzny stosowany do nadawania CW

CW (ang. Continuous wave(form)) – rodzaj emisji fali elektromagnetycznej (radiowej) ze stałą amplitudą i częstotliwością – na przykład fala ciągła z kluczowaną nośną A1A. Fala nadawana tą emisją jest emitowana z przerwami, a długości czasu nadawania i przerw kodują przenoszoną informację. Obecnie używana głównie przez krótkofalowców do transmisji alfabetem Morse’a.

W fizyce laserów używa się niekiedy skrótu CW na określenie lasera produkującego światło o stałym natężeniu, w przeciwieństwie do lasera impulsowego.

Zobacz teżEdytuj