Telegraf

narzędzie telekomunikacji przewodowej

Telegraf – urządzenie do przewodowego przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, na odległość.

Schemat budowy telegrafu
Zabytkowy budynek telegrafu w Strzelinie

Historia edytuj

Elektromagnetyczny telegraf igiełkowy skonstruowali w 1833 roku w Getyndze uczeni niemieccy Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber.

Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazcę, Charlesa Wheatstone’a oraz Williama Fothergilla Cooke’a. Telegraf ten wykorzystywał pięć przewodów do kierowania wskazówką w odbiorniku, która wskazywała różne litery alfabetu. Przed nimi Samuel von Soemmerring stworzył prototyp telegrafu elektrycznego, lecz nie miał środków aby go opatentować.

W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracował pierwszy amerykański telegraf, który był oparty (w przeciwieństwie do wynalazku Wheatstone’a) na dużo prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse’a, przesyłanym tylko przez jedną parę przewodów. Dzięki prostocie budowy linii telegraficznych i niezawodności działania system Morse’a został w końcu uznany za standard.

Początki edytuj

Claude Chappe wynalazł telegraf optyczny w 1791 r. Jako wynalazca telegrafu elektrycznego często jest podawany Samuel Morse (1791–1872), choć wielu innych wynalazców opatentowało różne wersje tego urządzenia. Jednak popularyzację telegrafu przypisuje się jedynie Morse’owi, bo stworzył realny, łatwy do opanowania alfabet, którego znaki mogą być przekazywane za pomocą telegrafu.

Zobacz też edytuj