Pasmo 77 GHz

amatorskie pasmo radiowe

Pasmo 77 GHz (4 mm) – pasmo radiowe, przyznane krótkofalowcom, zawierające się w zakresie fal milimetrowych w przedziale od 75,500 do 81,500 GHz.

Podział pasma 77 GHz[1]

edytuj

Na dzień 3 kwietnia 2009

Częstotliwość
w MHz
Rodzaje emisji Przeznaczenie
75500,000 – 76000,000 Amatorska Służba Satelitarna
Wszystkie emisje
Segment preferowany (1)
75976,200 Preferowane centrum aktywności emisji wąskopasmowych
76000,000 – 77500,000 Wszystkie emisje
Segment niepreferowany (2)
76032,200 Centrum aktywności emisji wąskopasmowych w niektórych krajach
77500,000 – 77501,000 Amatorska Służba Satelitarna
Emisje wąskopasmowe
Segment niepreferowany/preferowany (3)
77500,200 Preferowane centrum aktywności emisji wąskopasmowych w krajach spoza CEPT
77501,000 – 78000,000 Wszystkie emisje
segment preferowany
78000,000 – 81500,000 Wszystkie emisje
segment niepreferowany

Informacje do bandplanu

edytuj
  • (1) Segment preferowany w krajach CEPT stosujących przypis EU35[2];
  • (2)
Zakres pomiędzy 77,5 i 78,0 GHz Służba Amatorska i Amatorska Służba Satelitarna posiada status pierwszorzędności i wyłączności.
Pomiędzy 75,5 i 76,0 GHz posiada status pierwszorzędności na podstawie European Common Allocations (ECA) przypis EU35 w krajach CEPT.
W pozostałej części zakresów posiada status drugorzędności.
Sekcja wszystkich emisji w segmencie o statusie drugorzędności powinna być używana tylko wtedy, gdy zakres wszystkich emisji o statusie pierwszorzędności nie może być użyty.
  • (3) Segment preferowany w krajach, które nie stosują EU35.

Przypisy

edytuj