Pasmo Barnasiówki

Pasmo Barnasiówki i leżące u jego podnóża Myślenice
Widok na Pasmo Babicy i Pasmo Barnasiówki z góry Chełm w Myślenicach

Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic[1]. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego[2].

Pasmo Barnasiówki ciągnie się od doliny Gościbi w Sułkowicach w północno-wschodnim kierunku po „zakopiankę” w Myślenicach. W kierunku tym wyróżnia się na nim następujące, mało wybitne wzniesienia[3]:

Przez pasmo Barnasiówki przebiega dział wodny między zlewnią Skawinki (zachodnia i północno-wschodnia część pasma Barnasiówki) a zlewnią Raby (południowo-wschodnia część pasma). Południowe stoki pasma opadają do dolin dwóch potoków; część zachodnia do Jasieniczanki będącej dopływem Gościbi (w dorzeczu Skawinki), część wschodnia do Bysinki uchodzącej do Raby. Doliny tych potoków oddzielają pasmo Barnasiówki od Beskidu Makowskiego. Łączy się ono natomiast z nim przez grzbiet przełęczy Szklary, którą biegnie dział wodny Skawinki i Raby. Od północy stoki Pasma Barnasiówki opadają do doliny potoków Piegżówka (Rudnik) i Jaworniczka, oddzielających je od Pasma Bukowca[3].

Pasmo Barnasiówki jest zalesione, ale dolną część stoków zajmują pola uprawne i zabudowania miejscowości: Sułkowice i Rudnik, oraz Myślenice, Bysina, Jasienica, Jawornik. Również w górnej części stoków i na grzbiecie pasma było dawniej wiele polan i pól uprawnych, obecnie zarastających lasem[3]. Grzbietem prowadzi szlak turystyczny[1].

W lesie na północnych stokach Pasma Barnasiówki, w miejscowości Rudnik znajduje się Diabelski Kamień – oryginalna skała w formie maczugi oraz mur skalny[4].

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  MyśleniceDalinBarnasiówkaPisanaSułkowice. Czas przejścia około 3 godz. 45 min
  dojściowy szlak z Rudnika na Diabelski Kamień – czas ok. 30 min, z powrotem 15 min

PrzypisyEdytuj

  1. a b Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. a b c Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-01-10].
  4. Julian Zinkow: Myślenice i okolice : (Dobczyce, Sułkowice) : monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Beskidu Średniego oraz po przyległym rejonie Pogórza Wielickiego. Kraków: 1993.