Górotwór (geologia)

geologiczny termin, obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku orogenez
(Przekierowano z Pasmo orogeniczne)

Górotwór (orogen) – obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym.

Budowa górotworu edytuj

Warstwy skalne są sfałdowane, czasami mają budowę płaszczowinową, często pocięte licznymi uskokami oraz intruzjami magmowymi. Niekiedy zdarza się, głównie w górach zrębowych, że znaczne części górotworu cechują się budową płytową (tzn. warstwy skalne zalegają poziomo na dużej powierzchni). Obszary o budowie płytowej wykazują w niektórych regionach łagodne nachylenie warstw skalnych w jednym kierunku pod niewielkim kątem, wspólnym dla całego nachylonego zespołu warstw. Taka struktura określana jest jako monoklina. Większość górotworów jest zaburzona na skutek ruchów tektonicznych.