Paweł Samuel Zaranek Horbowski

Paweł Samuel Zaranek Horbowski herbu Korczak (zm. 27 lipca 1674 roku) – stolnik brzeskolitewski w latach 1640–1673, sekretarz Jego Królewskiej Mości, pisarz grodzki żmudzki w latach 1641-1643[1].

Paweł Samuel Zaranek Horbowski
Herb
Korczak
Data śmierci

27 lipca 1674

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskolitewskiego. Poseł na sejm 1662 roku z Księstwa Żmudzkiego[2]. Podpisał pacta conventa Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku[3].

Elektor Jana III Sobieskiego z Księstwa Żmudzkiego w 1674 roku[4].

Przypisy edytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 366.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 258.
  3. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
  4. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia, [b.n.s.]

Bibliografia edytuj

  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby Warszawa 2020, s. 398.