Paweł z Grabowa

biskup katolicki

Paweł Grabowski herbu Powała (ur. 1410, zm. 18 lutego 1479) – biskup chełmski (14 kwietnia 1463 – 18 lutego 1479), podskarbi nadworny koronny w 1454 roku, pisarz skarbowy królewski, archidiakon lubelski, kanonik poznański i krakowski[1].

Paweł z Grabowa
Biskup
Herb duchownego
Data urodzenia

1410

Data śmierci

18 lutego 1479

Ordynariusz diecezji chełmskiej
Okres sprawowania

14 kwietnia 1463–18 lutego 1479

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

Kościół rzymskokatolicki

Nominacja biskupia

14 kwietnia 1463

Sakra biskupia

1463

Początkowo był giermkiem, potem rycerzem. Walczył między innymi w bitwie pod Warną (1444 r.), gdzie dostał się do niewoli tureckiej. Po odzyskaniu wolności, zgodnie ze złożonymi ślubami, wstąpił do zakonu, a następnie został przez Kazimierza Jagiellończyka mianowany biskupem chełmskim. Po zatwierdzeniu jego nominacji przez papieża Piusa II (14 kwietnia 1463 r.) objął rządy w diecezji, której stolica – jak twierdzi Jan Długoszjest w zupełnym upadku i należałoby ją przenieść do Hrubieszowa, miasta o większej liczbie ludności i lepiej urządzonego. Rzeczywiście, ciągłe najazdy ze wschodu i pożary spowodowały, że Chełm coraz bardziej podupadał. W związku z tym biskup Paweł powrócił do koncepcji Długosza i przedstawił Kazimierzowi Jagiellończykowi projekt przeniesienia stolicy biskupstwa. Król Polski w dokumencie wydanym 28 kwietnia 1473 r. w Lublinie zatwierdził tę zmianę, warunkując jednak jej wykonanie uprzednią zgodą Stolicy Apostolskiej. Prawdopodobnie konflikt istniejący pomiędzy papieżem Sykstusem IV a Kazimierzem Jagiellończykiem spowodował, że plany biskupa nie zostały wprowadzone w życie.

Był gwarantem pokoju toruńskiego 1466 roku[2].

Zmarł 18 lutego 1479 roku.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 169.
  2. Antoni Gąsiorowski, Polscy gwaranci traktatów z Krzyżakami XIV-XV wieku, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2-3, 1971, s. 258.