Pax Americana

Pax Americana (łac. „Amerykański pokój“) – koncepcja relatywnego pokoju w świecie zachodnim od końca II wojny światowej w 1945 roku, związana z dominującą pozycją Stanów Zjednoczonych w sferze militarnej i ekonomicznej[1]. Koncepcja ta powstała na wzór starożytnej koncepcji Pax Romana, wywodzącej się z Cesarstwa Rzymskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Bogumiła Mucha-Leszko, Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka“, 8, 2014, s. 143.

BibliografiaEdytuj

  • Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol, Polityka handlowa w warunkach Pax Britannica i Pax Americana, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska“, sectio H, XLVI, 2012, 2, s. 154-163.