Pax Europaea

Pax Europaea (łac.: pokój europejski; od historycznego Pax Romana) – okres względnego pokoju panujący na obszarze północnej i zachodniej Europy (także Grecji i Turcji) w okresie następującym po drugiej wojnie światowej, często kojarzony przede wszystkim z utworzeniem Unii Europejskiej (UE) i organizacji ją poprzedzających. Po zakończeniu zimnej wojny strefa tego pokoju została rozszerzona na większość państw Europy Środkowej i Wschodniej, z wyjątkiem byłej Jugosławii.

Etapy rozszerzania Unii Europejskiej w latach (1957-2013)
Etapy rozszerzania NATO w Europie

Współpraca transatlantycka i integracja europejska zaplanowane były do utrzymania kruchego powojennego pokoju w Europie. Na kontynencie, stale popadającym w wojny w poprzednich stuleciach, utworzenie w latach pięćdziesiątych Wspólnot Europejskich miało na celu integrację ich członków do takiego stopnia, żeby wojna między nimi nie była możliwa. Wspólnoty Europejskie i inne organizacje, w tym NATO, rozszerzyły się, pokrywając większość Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Europa Wschodnia i część Europy Środkowej, pozostające ze względu na wpływy sowieckie poza tym obszarem, także w zasadzie nie doświadczały konfliktów międzypaństwowych, pomijając wewnętrzne represje (jak np. interwencja radziecka w powstaniu węgierskim), aż do lat dziewięćdziesiątych, kiedy nastąpiła seria wojen związanych z rozpadem Jugosławii oraz rosyjska interwencja wojskowa i secesja mołdawskiego Naddniestrza. Struktury UE były krytykowane za niezdolność do zapobieżenia konfliktowi, chociaż obecnie obszar Bałkanów Zachodnich zabiega o członkostwo w Unii. Do struktur UE należy już Słowenia i Chorwacja, a silne stosunki łączą Unię z Macedonią Północną.

Obecnie Unia Europejska składa się z 27 państw (trzynaście krajów Europy Środkowej i Wschodniej dołączyło w XXI wieku). Ponadto większość krajów w Europie Zachodniej, które pozostają poza UE, związane jest z nią umowami ekonomicznymi i traktatami, takimi jak Europejski Obszar Gospodarczy. W strefie integracji nie było konfliktu od 1945 roku, a więc jest to najdłuższy okres pokoju na kontynencie zachodniej Europy od czasów Pax Romana.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Korab K., Unia Europejska jako czynnik regionalizacji świata
  2. Wandycz P., Pax Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914