Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich. Nowo wstępujące państwa, aby stać się członkiem Unii muszą:

Członkowie Unii Europejskiej edytuj

Alfabetyczna lista państw – członków Unii Europejskiej
Lp. Państwo Data przystąpienia do EWG/UE Członkostwo w strefie Schengen Członkostwo w strefie euro Kwestie militarne Liczba głosów w RUE[2] Liczba członków w PE[3] Ludność (2016)[4] Powierzchnia w km² Następny rok sprawowania prezydencji Obszary specjalne
1   Austria 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts)     EU BGS 10 18 8 700 471 83 879 -
2   Belgia 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5]     EU BGS, Eurofor, Eurokorpus 12 21 11 289 853 30 528 2024
3   Bułgaria 2007-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2007(dts) sygnatariusz  [6] EU BGS 10 17 7 153 784 110 910
4   Chorwacja 2013-07-01T00:00:00.001 1 lipca 2013(dts)     - 7 11 4 190 669 56 594
5   Cypr 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts) sygnatariusz   EU BGS 4 6 848 319 9251 2026
6   Czechy 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)    [6] EU BGS 12 21 10 553 843 78 866
7   Dania 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts)    [8][9]   7 13 5 707 251 43 098 2025
8   Estonia 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)     EU BGS 4 6 1 315 944 45 339
9   Finlandia 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts)     EU BGS 7 13 5 487 308 338 145
10   Francja 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5]     EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF 29 74 66 661 621 643 801
11   Grecja 1981-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1981(dts)     EU BGS 12 21 10 783 748 131 957 2027
12   Hiszpania 1986-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1986(dts)     EU BGS, Eurofor, Eurokorpus, EGF 27 54 46 438 422 505 944
13   Holandia[14] 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5]     EU BGS, EGF 13 26 16 979 120 41 526 2029
14   Irlandia 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts) tylko w zakresie III filaru   EU BGS 7 11 4 723 605 70 273 2026
15   Litwa 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)     EU BGS 7 11 2 888 558 65 300 2027
16   Luksemburg 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5]     EU BGS, Eurokorpus 4 6 576 249 2586 2029
17   Łotwa 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)     EU BGS 4 8 1 968 957 64 573 2028
18   Malta 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)       3 6 434 403 316 2030
19   Niemcy 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5][15]     EU BGS, Eurokorpus 29 96 82 162 000 357 578 -
20   Polska 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)    [6] Eurokorpus, EU BGS 27 51 37 967 209 312 696 2025
21   Portugalia 1986-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1986(dts)     EU BGS, Eurofor, EGF 12 21 10 341 330 92 391
22   Rumunia 2007-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2007(dts) sygnatariusz  [6] EU BGS, EGF 14 32 19 759 968 238 391
23   Słowacja 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)     EU BGS 7 13 5 426 252 49 035 2030
24   Słowenia 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)     EU BGS 4 8 2 064 188 20 273
25   Szwecja 1995-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1995(dts)    [6] EU BGS 10 20 9 851 017 450 295
26   Węgry 2004-05-01T00:00:00.001 1 maja 2004(dts)    [6] EU BGS 12 21 9 830 485 93 030 2024
27   Włochy 1957-03-25 25 marca 1957(dts)[5]     EU BGS, Eurofor, EGF 29 73 60 665 551 302 073 2028
Lp. Państwo Data przystąpienia do EWG/UE Członkostwo w strefie Schengen Członkostwo w strefie euro Kwestie militarne Liczba głosów w RUE[2] Liczba członków w PE[3] Ludność (2016)[4] Powierzchnia w km² Następny rok sprawowania prezydencji Obszary specjalne

Byli członkowie Unii Europejskiej edytuj

Państwo Data przystąpienia do EWG/UE Data wystąpienia z UE Członkostwo w strefie Schengen Członkostwo w strefie euro Kwestie militarne Liczba głosów w RUE[2] Liczba członków w PE[3] Ludność (2016)[4] Powierzchnia w km² Obszary specjalne
  Wielka Brytania[16] 1973-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1973(dts) 23:00 2020-01-31 31 stycznia 2020(dts)

(00:00 2020-02-01T00:00:00.001 1 lutego 2020(dts) czasu polskiego)

tylko w zakresie III filaru  [9] EU BGS 29 73 65 382 556 244 820

Państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE edytuj

Państwo Europejski Obszar Gospodarczy Układ z Schengen Strefa euro Strefa VAT UE Unia celna Stosowanie prawa wspólnotowego Kwestie militarne Uwagi
  Islandia          brak unii celnej, EOG zakłada strefę wolnego handlu i unię gospodarczą z pominięciem unii celnej częściowo w ramach EOG[20]   Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Islandia
  Liechtenstein    [21]      brak unii celnej, EOG zakłada strefę wolnego handlu i unię gospodarczą z pominięciem unii celnej częściowo w ramach EOG   W 1924 r. Liechtenstein wszedł w skład szwajcarskiego związku celnego.
Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Liechtenstein
  Norwegia          brak unii celnej, EOG zakłada strefę wolnego handlu i unię gospodarczą z pominięciem unii celnej częściowo w ramach EOG EU BGS Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Norwegia
  Szwajcaria  [22]  [21]       częściowo w ramach dwustronnych porozumień WE-CH   Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Szwajcaria, Szwajcaria a Unia Europejska
  Monako   (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych)         minimalnie   Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Monako
  San Marino   (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych)         minimalnie   Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#San Marino
  Watykan[23]   (brak oficjalnego porozumienia, de facto brak kontroli granicznych)   Oficjalnie zainteresowany członkostwem     status niejasny     Zobacz też:Stolica Apostolska a Unia Europejska

Państwa (i inne jednostki terytorialne) spoza Unii Europejskiej i niemające z nią porozumień edytuj

Państwo Europejski Obszar Gospodarczy Układ z Schengen Strefa euro Strefa VAT UE Unia celna Stosowanie prawa wspólnotowego Kwestie militarne Uwagi
  Andora     (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu)       minimalnie   Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Andora
  Czarnogóra     (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu)           Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Czarnogóra
  Kosowo     (brak oficjalnego porozumienia, de facto euro w powszechnym użyciu)           Unia prowadzi obecnie misję policyjno-administracyjną EULEX Kosowo
Zobacz też: Państwa kandydujące do Unii Europejskiej#Kosowo

Byłe terytoria należące do członków EWG/UE edytuj

Państwa członkowskie według formy rządów (stan na 1 stycznia 2020) edytuj

 

     system prezydencki

     system pół-prezydencki

     system parlamentarny (republika)

     system parlamentarny (monarchia)

Państwa członkowskie według systemu administracyjnego (stan na 1 stycznia 2020) edytuj

 

     państwa unitarne

     państwa zregionalizowane

     państwa zdecentralizowane

     federacje

System parlamentarny (stan na 1 lutego 2020) edytuj

 

     unikameralizm

     bikameralizm

Głowa państwa (stan na 1 lutego 2020) edytuj

 

     monarcha

     prezydent

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Bez klauzul opt-out, ale z możliwymi okresami przejściowymi na dostosowanie norm krajowych do norm unijnych.
 2. a b c Podana liczba zgodna z Traktatem nicejskim.
 3. a b c Podana liczba zgodna z Traktatem lizbońskim.
 4. a b c Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table [online], ec.europa.eu [dostęp 2017-11-25].
 5. a b c d e f Traktat Rzymski wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku.
 6. a b c d e f Traktatowy obowiązek wprowadzenia waluty euro.
 7. De iure cała wyspa (poza bazami brytyjskimi) jest częścią UE, de facto tylko jej południowa część. Tylko Turcja uznaje Cypr Północny. Okupacja Cypru Północnego według prawa międzynarodowego jest nielegalna.
 8. Mechanizm Kursów Walutowych (ERM II).
 9. a b Klauzula opt-out wprowadzenia waluty euro.
 10. Grenlandia opuściła EWG w 1985 roku.
 11. Od 1 stycznia 2014.
 12. Do 22 lutego 2007 część UE jako jedna z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy. Ponownie jest częścią Unii od dnia wejścia w życie traktatu lizbońskiego (1 grudnia 2009).
 13. Do 22 lutego 2007 część UE jako jedna z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy.
 14. Traktatowo: Niderlandy.
 15. 3 października 1990 roku NRD (obecne landy: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anhalt, Berlin, Brandenburgia, Turyngia, Saksonia) weszła w skład RFN.
 16. Traktatowo: Zjednoczone Królestwo.
 17. a b c Jest częścią Anglii, ale nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa.
 18. Bazy wojskowe Wielkiej Brytanii na wyspie Cypr.
 19. O ile uznać przedmiotowość roszczeń.
 20. EU News From Iceland: Iceland only adopting 6,5 percent of EU laws through the EEA agreement.
 21. a b Wejście w życie 1 listopada 2008.
 22. Szwajcarzy w referendum z 1993 roku odrzucili możliwość wejścia do EOG.
 23. Państwo Kościelne. Stolica Apostolska.

Linki zewnętrzne edytuj