Penetracja (genetyka)

Penetracja genu – częstość pojawiania się cechy warunkowanej przez dany gen w fenotypie osobnika posiadającego ów gen. Penetracja wyrażana jest jako stosunek liczby osobników posiadających cechę warunkowaną przez dany gen do całkowitej liczby osobników posiadających ten gen[1]. Penetracja genu może być pełna, gdy dany gen przejawia się fenotypowo u wszystkich osobników posiadających ten wariant genu, bądź niepełna, gdy gen ze względu na środowisko przejawia się, bądź też nie.

PrzypisyEdytuj

  1. Gurbachan S. Miglani: Dictionary of Plant Genetics and Molecular Biology. CRC, s. 205. ISBN 1-56022-871-7.