Perygeum

punkt orbity okołoziemskiej, najbliższy Ziemi

Perygeum (gr. περίγειος 'przyziemny' od περί 'około' i γαῖα 'Ziemia') – punkt orbity okołoziemskiej, który znajduje się najbliżej Ziemi. Najczęściej ten termin dotyczy Księżyca, ale może być także zastosowany dla innych ciał krążących po orbicie Ziemi, np. dla sztucznych satelitów.

Elementy eliptycznej orbity ciała niebieskiego (A) krążącego wokół Ziemi (B). Literami F i H zaznaczono, kolejno, perygeum i apogeum

Punktem najdalszym jest apogeum (gr. ἀπόγαιος 'odziemny').

Zobacz też edytuj