Piaski (gromada w powiecie gostyńskim)

Piaski – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Piaski
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

poznańskie

Powiat

gostyński

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Piaski

Populacja (1960[1])
• liczba ludności


4741

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

9

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

27

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[2] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[3], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[4][5].

Gromadę Piaski z siedzibą GRN w Piaskach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[4] – w powiecie gostyńskim w woj. poznańskim, na mocy uchwały nr 20/54 WRN w Poznaniu z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Drzęczewo I, Drzęczewo II, Godurowo, Grabonóg, Michałowo, Piaski, Podrzecze i Smogorzewo oraz miejscowość Strzelce Wielkie z dotychczasowej gromady Strzelce Wielkie ze zniesionej gminy Piaski, a także miejscowość Bogusławki z dotychczasowej gromady Ostrowo ze zniesionej gminy Gostyń – w tymże powiecie[7]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

1 stycznia 1958 z gromady Piaski wyłączono część obszaru miejscowości Głogówko (4,6864 ha), włączając ją do miasta Gostynia w tymże powiecie[9].

1 stycznia 1962 z gromady Piaski wyłączono miejscowość Bogusławki, włączając ją do nowo utworzonej gromady Gostyń w tymże powiecie[10].

4 lipca 1968 do gromady Piaski włączono miejscowości Szelejewo I, Szelejewo II i Lipie ze zniesionej gromady Szelejewo oraz miejscowości Bodzewo, Bodzewko, Rębowo i Strzelce Małe ze zniesionej gromady Bodzewo w tymże powiecie[11].

1 stycznia 1970 do gromady Piaski włączono 12,65 ha z miasta Gostyń w tymże powiecie[12][13].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[14]. 1 stycznia 1973 w powiecie gostyńskim reaktywowano gminę Piaski[15].

Przypisy edytuj

 1. Spis powszechny z dnia 6 grudnia 1960 r. • Wyniki wstępne (do użytku służbowego) • Ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne • Województwo poznańskie / miasto Poznań, Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisowe, Warszawa, 1961
 2. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 4. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr 20/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu gostyńskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 4 grudnia 1954 r., Nr. 20, Poz. 100)
 8. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu z dnia 6 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 8 października 1954 r., Nr. 16, Poz. 67)
 9. Dz.U. z 1957 r. nr 57, poz. 287
 10. Uchwała Nr 20/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 28 września 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz zmiany siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie poznańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 20 grudnia 1961 r., Nr. 12, Poz. 98)
 11. Uchwała Nr XVII/81/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie zniesienia, połączenia i utworzenia niektórych gromad w województwie poznańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 20 czerwca 1968 r., Nr. 11, Poz. 191). Wg Dziennika (§3), "uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez Radę Ministrów z upływem dni 14 od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu"; uchwała została ogłoszona 20 czerwca 1968, co oznacza że weszła w życie 4 lipca 1968 (14 dni później).
 12. Dz.U. z 1969 r. nr 37, poz. 320
 13. Zarządzenie Nr 7/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1970 r. w sprawie szczegółowego określenia granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 20 lutego 1970 r., Nr. 2, Poz. 14)
 14. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 15. Uchwała Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 1972 r., Nr 32, Poz. 391)