Piaskowiec ciężkowicki

Piaskowiec ciężkowickipiaskowiec występujący w okolicach Ciężkowic w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim o wieku ponad 30 mln lat.

Skała Czarownica
Skała Grunwald

Powstawał w okresie od górnego paleocenu po dolny eocen w wyniku grawitacyjnych przepływów osadów na dnie Oceanu Tetydy. Charakteryzuje się gruboziarnistymi, głębinowymi osadami. Charakterystyka przepływów była pośrednia między przepływami ziaren, przepływami fluidalnymi, przepływami gruzu i zawiesin o wysokiej gęstości. Część materiału klastycznego była transportowana również przez turbulentne prądy trakcyjne. Zasadnicza część materiału została zdeponowana w kanałach prądowych, a tylko bardzo mała część materiału klastycznego została osadzona poza kanałami[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Leszczyński, Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych, Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol 51, No 3-4 (1981) [dostęp 2020-05-08].