Pieczęć stanowa Pensylwanii

Pieczęć stanowa Pensylwanii

Bielik amerykański oznacza przynależność stanu do Unii. Okręt, pług i trzy snopy w herbie, to symbole hrabstw Filadelfii, Chester i Sussex (obecnie w stanie Delaware). Oznaczają również znaczenie handlu, trudu, wytrwałości i rolnictwa dla stanowej gospodarki.