Piotr Wydżga

polski szlachcic, kasztelan sądecki, krzyżowiec

Piotr Wydżga herbu Janina[1] – szlachcic ziemi krakowskiej, kasztelan sądecki[2], następnie krzyżowiec. Był również właścicielem zamków w Czorsztynie (1246) i Rytrze, zmarł w Prusach.

Według niektórych źródeł Piotr Wydżga zbudował zamek Lemiesz, wymieniony w XIV-wiecznym Żywocie św. Kingi; położenie tej warowni jest nieznane[3]. Bywa utożsamiany z niejakim Wydżgą, którego testament w języku polskim (w opracowaniach nazywany Testamententem Piotra Wydżgi) z opisem dotarcia do skarbów ukrytych w okolicach Rytra zamieścił Jan Długosz w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Wydżga, gdy srogi głód uciskał ziemię chełmińską, pomorską i pruską, zamierzając wstąpić do krzyżowców, trzy wielkie szkuty, naładowane winem, miodem, pszenicą, szperką, zbożem, masłem, i inną żywnością Wisła, lądem zaś 300 sztuk bydła, owiec, wołów, krów, i koni, do Torunia wysłał. Sam później przybywszy i do zakonu wstąpiwszy, w nim życia dokonał. Przyniósł także z sobą mnogo złota, które w górach ku Węgrom i nad Łąckiem położonym kopał. Umierając miał on pozostawić wskazówki Exemplar informationis et avisamenti o kopalniach w górach sądeckich. według Jan Długosza w dziele Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 1470–1480
  2. Historia i tradycje. Gmina Łącko. [dostęp 2018-04-15].
  3. Jacek Zaremba: Zamki i grody Sądecczyzny. [dostęp 2016-02-11].
  4. Wydra i Rzepka 1984 ↓, s. 183.

Bibliografia edytuj

  • Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. ISBN 83-04-01568-4.