Planetoida klasy Splanetoida, u której można zidentyfikować na podstawie analizy jej widma i albedo skład chemiczny powierzchni. W grupie tej charakterystyczne jest występowanie krzemu i krzemianów. Planetoidy te wykazują wyższe albedo (0,15-0,25). Jest to druga pod względem liczebności grupa planetoid, stanowi ok. 17% całej populacji. Skład podobny jest do skalnych meteorytówchondrytów, które pochodzą najprawdopodobniej od tych planetoid.

Nazwa wywodzi się od symbolu pierwiastka chemicznegokrzemu (Si).