Plesiochronous Digital Hierarchy

Plezjochroniczna hierarchia cyfrowa (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH) technologia używana w sieciach telekomunikacyjnych. Termin plesiochronous pochodzi z greki (plesio prawie, chronos − czas). Oznacza to, że elementy sieci PDH są ze sobą zsynchronizowane, ale nieidealnie, gdyż każdy z elementów sieci posiada swój zegar. System PDH oparty jest na modulacji impulsowo-kodowej (PCM). Pojedynczy kanał ma przepływność 64 kb/s (8 × 8 kHz = 64 kb/s), co pozwala na przesyłanie jednej nieskompresowanej rozmowy telefonicznej. Systemy PDH przy multipleksacji wykorzystują zwielokrotnienie z podziałem czasu TDM (ang. Time Division Multiplexing). Zwielokrotnienie sygnału następuje w kolejnych poziomach wykorzystując dopełnienie impulsowe.

Różnice w systemach PDHEdytuj

Systemy PDH w Europie, Japonii i Ameryce różnią się między sobą.

Stopień
zwielokrotnienia
Ameryka Europa Japonia
kbit/s Nazwa kbit/s Nazwa kbit/s Nazwa
1 1544 (T1) 2048 (E1) 1544 (J1)
2 6312 (T2) 6448 (E2) 6312 (J2)
3 44736 (T3) 34368 (E3) 32064 (J3)
4 274176 (T4) 139264 (E4) 97728 (J4)
5 564992 (E5) 397200 (J5)

W systemie amerykańskim i japońskim multipleksuje się jednocześnie 24 kanały (jedna ramka 192+1bitów). Wymaga to pasma 1,544 Mb/s. W systemie amerykańskim stosuje się cztery stopnie zwielokrotnienia:

Jednak T4 nie jest powszechnie stosowany z powodu braku jednolitego standardu złącz optycznych. W systemie japońskim stosuje się pięć stopni zwielokrotnienia:

W wersji europejskiej multipleksuje się jednocześnie 32 kanały (jedna ramka 256 bitów), z których 2 pełnią funkcje sterujące i synchronizacyjne, a 30 kanałów jest użytecznych dla odbiorcy. Pasmo wynosi wówczas 2,048 Mb/s.

W systemie europejskim występuje pięć stopni zwielokrotnienia na kolejnych poziomach multipleksacji, które przedstawia poniższy rysunek. Krotność zwielokrotnienia pomiędzy muliplekserami to 4 w systemie europejskim i 4, 6 lub 7 w systemie amerykańskim. Ponadto w celu dopasowania poszczególnych sygnałów zbiorczych stosuje się dopełnienie dodatnie, co związane jest z brakiem synchronizacji pomiędzy poszczególnymi multiplekserami:

Przy czym E5 jest rzadko wykorzystywany z powodu braku jednolitego standardu.

Ze względów historycznych systemy o przepływności do 2 Mb/s (pierwszy stopień zwielokrotnienia) są często nazywane systemami PCM, ze względu na to, że były to pierwsze systemy cyfrowe oparte na modulacji PCM, a nazwę PDH zaczęto używać dopiero dla systemów o wyższym stopniu zwielokrotnienia.

Właściwości i wady systemów PDHEdytuj

  • w porównaniu do nowszych technologii mała przepływność sygnału liniowego,
  • zawodność systemów PDH,
  • energochłonność,
  • konieczność stosowania hierarchii demultiplekserów, kiedy chcemy wydzielić pojedynczy sygnał E1 z E4,
  • brak standaryzacji ostatnich stopni zwielokrotniania (E5, T4),
  • trzy różne standardy PDH na świecie (Europa, Ameryka, Japonia).

PrzyszłośćEdytuj

Nowe systemy plezjochroniczne nie są już instalowane. Zostały wyparte przez nowsze systemy SDH.

Zobacz teżEdytuj