Maska telekomunikacyjna

maska określająca maksymalne dopuszczalne odchylenie amplitudy i kształtu impulsu sygnału cyfrowego

Maska telekomunikacyjna (ang. pulse mask) – maska określająca maksymalne dopuszczalne odchylenie amplitudy i kształtu impulsu sygnału cyfrowego; termin stosowany przy pomiarach cyfrowych traktów telekomunikacyjnych.

Maska telekomunikacyjna dla przebiegu PDH 34 Mbit/s, kod HDB3, sygnał "same jedynki".

Aby odbiornik mógł właściwie zinterpretować przesyłane dane, sygnał przenoszony przez tor transmisyjny powinien mieć ściśle określony kształt. Na skutek różnych niepożądanych zjawisk (takich jak odbicia, spadki napięcia i mocy, nieliniowość stopni mocy odbiorników i nadajników, fluktuację fazy itp.) kształt odebranego impulsu zwykle nie jest idealny (i różni się od sygnału na wyjściu nadajnika).

Maski telekomunikacyjne określają maksymalne dopuszczalne odchylenie amplitudy i kształtu impulsu sygnału cyfrowego. Jeśli sygnał nie wykracza poza ramy maski, to odbiornik powinien go prawidłowo odebrać i zinterpretować. W przeciwnym przypadku może to być niemożliwe lub może nastąpić jego przekłamanie (w zależności od charakteru tych zniekształceń).

Maski telekomunikacyjne mają zastosowanie dla urządzeń telekomunikacyjnych PCM[1], PDH i SDH.

Wymagania do przesyłania impulsuEdytuj

Wymagania na amplitudę i kształt napięcia impulsów w urządzeniach telekomunikacyjnych PCM, PDH i SDH precyzuje zalecenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T G.703 oraz "Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych".

Wyciąg z tych wymagań zawiera poniższa tablica:

Przepływność Impedancja

wyjściowa

Kod Znamionowa

amplituda impulsu

Tolerancja

amplitudy

kb/s Ω - V % Uznam.
155 520 75 CMI 1,0 ±10
139 264 75 CMI 0,5 ±10
34 368 75 HDB-3 1,0 ±10
8448 75 HDB-3 2,37 ±10
2048 75 HDB-3 2,37 ±10
2048 120 HDB-3 3,0 ±10
64 120 CODIRECTIONAL
CONTRADIRECTIONAL – AMI
CENTRALIZED – AMI
1,00 ±10

Przykłady porównania przebiegów z maskami telekomunikacyjnymiEdytuj

Poniżej podano przykłady pomiarów rzeczywistych przebiegów z nałożonymi na nie maskami telekomunikacyjnymi zdefiniowanymi w tabeli. Wszystkie zmierzone przebiegi są prawidłowe (nie wykraczają poza ramy masek).

 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 140 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 140 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod CMI, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 140 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 140 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod CMI, sygnał "same zera" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 34 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 34 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 8 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 8 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 2 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 2 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 2 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 2 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 64 kbit/s. Porównanie przebiegu 64 kbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod CODIRECTIONAL, sygnał "same jedynki" dodatni z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 64 kbit/s. Porównanie przebiegu 64 kbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod CODIRECTIONAL, sygnał "same jedynki" ujemny z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 64 kbit/s. Porównanie przebiegu 64 kbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod CODIRECTIONAL, sygnał "same zera" dodatni z maską telekomunikacyjną.
 
Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 64 kbit/s. Porównanie przebiegu 64 kbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod CODIRECTIONAL, sygnał "same zera" ujemny z maską telekomunikacyjną.


PrzypisyEdytuj

  1. Zwyczajowa (ale stosowana także w oficjalnych dokumentach) nazwa używana w telekomunikacji określająca przyrządy pomiarowe i cyfrowe trakty telekomunikacyjne PDH o przepływności do 2 Mbit/s.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj