Otwórz menu główne

Połonina Czerwona (522.23; t. Połonina Krasna) - grupa górska w Karpatach Wschodnich; należy do Beskidów Połonińskich, leży na Zakarpaciu, ma powierzchnię około 570 km².

Połonina Czerwona
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Wschodnie
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
Makroregion Beskidy Połonińskie
Mezoregion Połonina Czerwona
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Ukraina:
- obwód zakarpacki

Leży na południe od głównego wododziału karpackiego. Od sąsiednich grup górskich jest oddzielona przełomami dwóch dopływów Cisy: od Połoniny Borżawy na zachodzie - przełomem Terebli, od Świdowca na wschodzie - przełomem Tereswy. Istnieje też inny podział, który jako granicę zachodnią wyznacza przełom Riki, zaliczając do Połoniny Czerwonej Grupę Ciapesu (1324 m n.p.m.).

Granicę północną wyznacza przełęcz Przysłop (944 m n.p.m.), wraz ze spływającymi spod niej dopływami Terebli – Bradulową i Tereswy - Przysłopem, które oddzielają Połoninę Czerwoną od Gorganów. Granica południowa to Kotlina Marmaroska.

Połoninę Czerwoną dzieli się na dwa mikroregiony, otaczające dolinę potoku Łużańska - dopływu Tereswy, a rozdzielone przełęczą 999 m n.p.m.: Grupa Menczuła (1487 m n.p.m.) i Grupa Gropa-Topas-Syhłański (1564 m n.p.m.).