Pobereże (kraina)

kraina historyczna w południowej części Podola

Pobereżekraina historyczna na terytorium Ukrainy i Mołdawii w południowej części dawnego województwa bracławskiego Korony Królestwa Polskiego. Położona pomiędzy rzekami Boh i Dniestr, aż po rzeki Jahorłyk i Kodyma. Od Podola właściwego oddzielała ją na zachodzie rzeka Murafa, na północy od północnej części Podola wschodniego oddzielał ją Boh, na południowym zachodzie graniczyła poprzez Dniestr z Besarabią, a na południowym wschodzie poprzez Jahorłyk i Kodymę z Jedysanem.


Pobereże
Państwa  Ukraina,
 Mołdawia
Ważniejsze miasta Bałta, Tulczyn

Nazwa oznaczała pobrzeże, pogranicze.

Główne miasta to Bałta, Hajsyn, Tulczyn i Olwiopol[1]. Współcześnie największym miastem jest Rybnica.

Północną część Pobereża posiadał ród Potockich z siedzibą w Tulczynie, a południową ród Koniecpolskich z siedzibą w Koniecpolu Nowym[2].

W XVIII wieku częste niepokoje związane z hajdamakami spowodowały popularność sformułowania "Jak na Pobereżu", co miało oznaczać kraj, w którym często dochodzi do rozbojów[3].

Na terenie Pobereża znajdował się Czarny Las (Pobereże).

PałaceEdytuj

PrzypisyEdytuj