Pochodne katynonu

każdy związek chemiczny zawierający w swojej strukturze szkielet 2-amino-1-fenylopropan-1-onu

Pochodne katynonu – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych katynonu, zaliczanych do stymulantów i empatogenów (entaktogenów). Mają rdzeń z fenyloetyloaminy z grupą alkilową przyłączoną do węgla alfa i grupą ketonową przyłączoną do węgla beta oraz dodatkowe podstawniki[1].

Ogólny wzór strukturalny podstawionych katynonów. Podstawniki R1–R4 zostały zdefiniowane w artykule

Chemiczne podstawnikiEdytuj

Pochodne mogą być tworzone przez podstawienia w czterech miejscach w cząsteczce katynonu:

Poniższa tabela przedstawia znane pochodne katynonu:

Nazwa związku R1 R2 R3 R4
Katylon H H H H
Metylokatynon H H H Me
Etylokatynon H H H Et
Bufedron H Me H Me
NEB H Me H Et
NEP H Et H Et
Pentedron H Et H Me
Dimetylkatynon H H Me Me
Dietylpropian H H Et Et
Bupropion 3-Cl H H t-Bu
Mefedron 4-Me H H Me
Metafedron 3-Me H H Me
3-MEC 3-Me H H Et
3-EMC 3-Et H H Me
3-EEC 3-Et H H Et
4-EMC 4-Et H H Me
4-EEC 4-Et H H Et
Benzedron 4-Me H H Bn
4-MEC 4-Me H H Et
N,N-DMMC 4-Me H Me Me
N,N-DEMC 4-Me H Et Et
EDMC 4-Et H Me Me
3,4-DMMC 3,4-dimetyl H H Me
DMEC 3,4-dimetyl H H Et
Metedron 4-MeO H H Me
Etedron 4-MeO H H Et
3-MOMC 3-MeO H H Me
2-FMC 2-F H H Me
2-FEC 2-F H H Et
3-FMC 3-F H H Me
3-FEC 3-F H H Et
3-CMC 3-Cl H H Me
3-BMC 3-Br H H Me
Flefedron 4-F H H Me
4-FEC 4-F H H Et
Brefedron 4-Br H H Me
FMMC 3-F-4-Me H H Me
2,5-DMOMC 2,5-dimetoksy H H Me
bk-MDOM 2,5-dimetoksy-4-metyl H H Me
bk-MDA 3,4-metylenodiosy H H H
2,3-MDMC 2,3-metylenodioksy H H Me
Metylon 3,4-metylenodioksy H H Me
Etylon 3,4-metylenodioksy H H Et
BMDP 3,4-metylenodioksy H H Bn
bk-IMP 3,4-trimetyleno H H Me
4-Fluorobufedron 4-F Me H Me
4-Bromobufedron 4-Br Me H Me
4-MeMABP 4-Me Me H Me
4-Me-NEB 4-Me Me H Et
4-Metoksybufedron 4-MeO Me H Me
Butylon 3,4-metylenodioksy Me H Me
Eutylon 3,4-metylenodioksy Me H Et
BMDB 3,4-metylenodioksy Me H Bn
bk-DMBDB 3,4-metylenodioksy Me Me Me
5-Metylometylon 3,4-metylenodioksy-5-Me H H Me
5-Metyloetylon 3,4-metylenodioksy-5-Me H H Et
2-Metylobutylon 2-Me-3,4-metylenodioksy Me H Me
5-Metylobutylon 3,4-metylenodioksy-5-Me Me H Me
Pentylon 3,4-metylenodioksy Et H Me
MMP 4-Me Et H Me
MEP 4-Me Et H Et
bk-Metiopropamina tiofen-2-yl zamiast fenylu H H Me
α-Ftalimidopropiofenon H H ftalimid
α-PPP H H pirolidynyl
α-PBP H Me pirolidinyl
3-MPBP 3-Me Me pirolidinyl
EPBP 4-Et Me pirolidynyl
MOPBP 4-MeO Me pirolidynyl
O-2384 3,4-dichloro Me pirolidynyl
α-PVP (O-2387) H Et pirolidynyl
4-MePPP 4-Me H pirolidynyl
MOPPP 4-MeO H pirolidynyl
FPPP 4-F H pirolidynyl
4-MPBP 4-Me Me pirolidynyl
Pirowaleron (O-2371) 4-Me Et pirolidynyl
MPHP 4-Me Pr pirolidynyl
MDPPP 3,4-metylenodioksy H pirolidynyl
MDPBP 3,4-metylenodioksy Me pirolidynyl
MDPV 3,4-metylenodioksy Et pirolidynyl
FPVP 4-F Et pirolidynyl
MOPVP 4-MeO Et pirolidynyl
O-2390 3,4-dichloro Et pirolidynyl
O-2494 4-Me iPr pirolidynyl
Nafyron (O-2482) β-naftyl zamiast fenylu Et pirolidynyl
α-PVT tiofen-2-yl zamiast fenylu Et pirolidynyl

PrzypisyEdytuj

  1. Lorenza S. Colzato i inni, Khat use is associated with impaired working memory and cognitive flexibility, „PLoS One”, 6 (6), 2011, s. e20602, DOI10.1371/journal.pone.0020602, PMID21698275, PMCIDPMC3115937.