Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy pochylni w górnictwie. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Pochylnia - nachylone do 45° wyrobisko korytarzowe usytuowane w złożu, łączące dwa wykonane na różnych poziomach chodniki, drążone od dołu do góry, z transportem realizowanym z poziomu górnego na dolny.

  • Dowierzchnia - pochylnia służąca do wybierania złoża;
  • pochylnia przekątna - pochylnia drążona w kierunku pośrednim między rozciągłością a nachyleniem pokładu;
  • pochylnia graniczna - pochylnia drążona wzdłuż granic obszaru górniczego;
  • pochylnia kamienna - pochylnia wykonana w skale płonnej.